Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

τραγούδι «ύμνος» προς τον Μέγα Αλέξανδρο!

Μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και στίχοι από τον Αρτέμη (από τους Αρτέμης-Ευθύμης) σε ένα τραγούδι «ύμνος» προς τον Μέγα Αλέξανδρο!

Οι στίχοι:


ΑΛΕ ΙΣΚΑΝΤΕΡ


(Ἐπιμελώδημα)


Τῶν Αἰγῶν ὁ.....


ἀστήρ


ἀπ’τή γῆ τῆς Μακεδονίας εως τό Παμίρ


Σ΄ὅλον τόν γνωστό κόσμο


ἐξακτίνωσε τόν ἑλληνικό Λόγο


Δέν ἡττήθη ποτέ και ἀπό κανέναν


πρῶτον αὐτόν ὀνόμασε ἡ ἱστορία Μέγαν


Κίι ὅλη ἡ οἰκουμένη τώρα λέει:


Ἰσκαντέρ, Σικαντέρ, Δούλ - Καρνέϊν


Εἰν’ ἱστορία κί ὅμως ὑπερβαίνει τά ὅρια τοῦ μύθου


ὁ τράγος τῶν Αἰγῶν, τοῦ Δανιήλ τοῦ προφήτου


ὁ παῖς τοῦ Φιλίππου, πού ἔγινε παῖς τοῦ Διός


αὐτός πού σαν νέος Προμυθεύς ἔδωσε φῶς


μέχρι τά βάθη τῆς Ἀσίας, τά σκοτάδια


διαλύοντας τῆς ἀμαθείας καί τῆς τυραννίας


αὐτός πού ἄλλαξε τῆς ἱστορίας τό ῥεῦμα


δίνοντας ἕναν ἑλληνικό, καινούργιο κόσμο, μέγα.


αὐτός πού ἐνσάρκωσε ἰδανικά στό πρόσωπό του


τίς ἀρετές τοῦ πολεμιστοῦ καί τοῦ φιλοσόφου


αὐτός πού διέβη διά πυρός καί σιδήρου


γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ πανελληνίου ὀνείρου


στόν Γρανικό, στήν Ἰσσό, στ’ Ἄρβυλα, στήν Ἄορνο Πέτρα


στόν Ὑδάσπη, ἄθλοι ἔξω ἀπ’ τά ἀνθρώπινα μέτρα


στήν ἔρημό τῆς Γεδρωσίας, στοῦ Καυκάσου τά χιόνια


πρότυπον ἡρωικόν ἀκατάλυτο στόν αἰώνα!


Ἔθεσε βάσεις γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου


οἱ χῶρες πού δέν τόν εἶδαν,δέν εἶδαν τό φῶς τοῦ ἡλίου


χάραξ’ ὁδούς, πού πάνω τους, ἔθνη βαδίζουν ἀκόμα


τί κί ἄν παρῆλθαν δυό χιλιάδες τριακόσια χρόνια


αὐτός ἐπίσης ὤθησε τήν ἑλληνική μας γλώσσα


ἀπ’ τήν Ἐσχάτην Ἀλεξάνδρειαν ἕως τή νῆσο Σοκότρα


κίι ἀπ’ τό Γιβραλτάρ ἕως τίς πεδιάδες τοῦ Παντζάμπ


γι’αὐτό ὡς φόρο τιμῆς τοῦ ἀφιερώνω αὐτό τό ῥάπ


σήμερα π’ ἀρκετοί πολεμοῦν νά ρίξουνε τή δρῦ


ἀσημαντότητες, ἄνθρωποι πραγματικά μικροί


νά ξέρουν πῶς ἀέρα δέρουν, κερδίζουν μόνο χλεύη


ὁ βασιλεύς Ἀλέξανδρος ζεῖ καί βασιλεύει!

Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο: VIDEO: Σταμάτης Σπανουδάκης και Αρτέμης για τον Μέγα Αλέξανδρο! http://24wro.blogspot.com/2010/12/video_5925.html#ixzz193z2Qq6g

Επιτρέπεται η ενόχληση

Επιτρέπεται πλέον και επίσημα, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), με πολιτικό περιεχόμενο.

Η Αρχή εξέδωσε οδηγία, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, στην οποία εξηγείται πως:

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβάνονται:

- Τηλεφωνικές κλήσεις (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας)

- Αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες με την αποδοχή της κλήσης, ακούγεται μαγνητοφωνημένο μήνυμα

- Επικοινωνία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ)

- Φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου Τηλεφωνητή

- Σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) και μηνύματα πολυμέσων (MMS)

- Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Παρόλα αυτά, η Αρχή καθιστά σαφές πως η χρήση όλων των εν λόγω τρόπων επικοινωνίας προϋποθέτει, την προηγούμενη συγκατάθεση του παραλήπτη.

Μάλιστα επισημαίνεται πως η συγκατάθεση του παραλήπτη είναι απαραίτητη ακόμα και όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει στη διάθεσή του τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας από νόμιμες πηγές, όπως για παράδειγμα τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Όμως, υπογραμμίζει η Αρχή, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), χωρίς τη συγκατάθεση του "υποκειμένου των δεδομένων", εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης, επαφής με τα υποκείμενα των δεδομένων. Μάλιστα, η προηγούμενη επαφή δεν είναι απαραίτητο να έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα, πχ. είναι νόμιμη η αποστολή μηνυμάτων όταν τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλέχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης για συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση ή δράση, ανεξαρτήτως του πολιτικού χαρακτήρα της.

Αντιθέτως, δεν θεωρείται παρόμοια επαφή και δεν είναι νόμιμη η χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας όταν τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης, όπως για παράδειγμα η χρήση του αρχείου πελατών από υποψήφιο βουλευτή.

2) O υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αντίρρησης με τρόπο εύκολο και σαφή, και αυτό σε κάθε μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας.

Γιώργος Μιχαηλίδης ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΓΝΕΙΑΣ

Η ΜΥΗΣΗ - ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΓΝΕΙΑΣ - Ετος 1ης έκδοσης: 2000
Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ - ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΓΝΕΙΑΣ -Ετος 1ης έκδοσης: 2002
Η ΕΞΟΔΟΣ - ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΓΝΕΙΑΣ - Ετος 1ης έκδοσης: 2004

Μύηση - Λαβύρινθος - Έξοδος είναι τα τρία στάδια στην πορεία μύησης ενός ανθρώπου στα Ελευσίνια Μυστήρια, αλλά και στο μυστήριο της ζωής.Μετεμφυλιακή Ελλάδα: τρομοκρατία, διώξεις, πολιτικές και κομματικές ίντριγκες, παρακράτος και στρατιωτικά πραξικοπήματα. Οι ήρωες αυτής της τριλογίας για άλλη μια φορά θα ριχτούν μέσα στη δίνη της ιστορίας, αναζητώντας την προσωπική τους ταυτότητα, την ταυτότητα του τόπου τους, προσπαθώντας να επιβιώσουν και να διασώσουν τα πολυτιμότερα: την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, το δικαίωμα να σκέφτεσαι και να εκφράζεσαι ελεύθερα και την αγάπη τους

Ο Οδυσσέας Φραντζής θα μυηθεί στον έρωτα, στην τέχνη, θα περάσει μέσα από την κόλαση του πολέμου, του εμφύλιου σπαραγμού, θα γνωρίσει τη φρίκη και τη μοναξιά της εξορίας και μαζί με την αγαπημένη του σύντροφο Αριάδνη θα λάβουν μέρος στους κοινωνικούς αγώνες, ως το κατώφλι των νέων καιρών, που έρχονται αβέβαιοι, οργισμένοι, κρύβοντας μέσα τους την ελπίδα για έναν νέο ανθρωπισμό.

Oι δυο κεντρικοί ήρωες αυτής της τριλογίας, ο Oδυσσέας Φραντζής και η Aριάδνη Kαρέλη, έχουν τώρα, στις σελίδες αυτού του βιβλίου, να διασχίσουν τα χρόνια της Kατοχής, να ζήσουν το έπος της Eθνικής Aντίστασης, τις μαύρες μέρες των Δεκεμβριανών και τα τρομερά χρόνια του Eμφυλίου. O έρωτάς τους, αυτός ο δίχως όρια έρωτας, θα περιπλανηθεί μέσα στην πιο δύσκολη, την πιο αιματηρή, την πιο περίπλοκη ιστορική περίοδο του ελληνικού 20ού αιώνα, παραμένοντας το μόνο σταθερό σημείο στο οποίο θα επιστρέφει πάντα η ύπαρξή τους, αναζητώντας την έξοδο από το λαβύρινθο, τη διαφυγή από τις μυλόπετρες της ιστορίας, που τότε άλεθε ανελέητα τα παιδιά αυτού του τόπου. Aνθρωποι εν ιστορία Aνθρωποι εν πολέμω. Ένα μυθιστόρημα που καταγράφει ανθρώπινες περιπέτειες, αλλά και τις περιπέτειες του τόπου μας, μέσα από δικτατορίες, εμφυλίους πολέμους, προδοσίες πολιτικών, στρατηγών, κομμάτων και συμμάχων.

ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ...

Θα μείνω εδώ και θα υπάρχω όπως μπορώ,
και για το πείσμα σας, γουρούνια, θα αντέχω! Θα περιμένω άλλες μέρες.....

ΣΚΕΨΕΙΣ...

Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν μπόρεσαν ποτέ να διαβάσουν το μυστικό σημείωμα που άφησε μέσα τους ο Θεός.
Δεν είχαν το απαιτούμενο φως για να το διαβάσουν.

Και τ' άφησαν διπλωμένο να κιτρινίζει σε ένα κρυφό συρταράκι της ψυχής τους.
Είναι μερικοί άνθρωποι που, όταν πέσει στα χέρια τους η χαρά, δεν ξέρουν πως τους ανήκει.
Και σαστίζουν.
Τη φέρνουν από δω, τη γυρνάνε από κει, ώσπου ανοίγουν ένα λάκκο και τη θάβουν, όπως κάνουν με τα κόκαλα τα σκυλιά.
Είναι μερικοί άνθρωποι που πίστεψαν αλήθεια πως ο Θεός αγαπάει τους μουτρωμένους.
Χαρά σ' αυτούς που γέμισαν την ψυχή τους και διάβασαν τραγουδιστά το μυστικό τους σημειωματάκι.
Αν το 'σκισαν μετά, αν το 'καψαν, το έκαναν μόνο και μόνο για το κέφι τους. Για να κλείσουν μάτι στο Θεό.
Χαρά σ' αυτούς που πιάστηκαν στο δόλωμα της ζωής και σπαρτάρισαν μέσα στα δίχτυα της.
Αν τα τρύπησαν μια στιγμή και ξαναβγήκαν στο πέλαγος, το 'καναν μόνο και μόνο για να 'χουν τη χαρά να ξαναπιαστούν...

Ν. Χριστιανόπουλος

Ἐγκαταλείπω τὴν ποίηση δὲ θὰ πεῖ προδοσία,


δὲ θὰ πεῖ ἀνοίγω ἕνα παράθυρο γιὰ τὴ συναλλαγή.


Τέλειωσαν πιὰ τὰ πρελούδια, ᾖρθε ἡ ὥρα τοῦ κατακλυσμοῦ.


Ὅσοι δὲν εἶναι ἀρκετὰ κολασμένοι πρέπει ἐπιτέλους νὰ σωπάσουν,


νὰ δοῦν μὲ τί καινούριους τρόπους μποροῦν νὰ ἀπαυδήσουν τὴ ζωή.


Ἐγκαταλείπω τὴν ποίηση δὲ θὰ πεῖ προδοσία.


Νὰ μὴ μὲ κατηγορήσουν γιὰ εὐκολία, πὼς δὲν ἔσκαψα βαθιά,


πὼς δὲ βύθισα τὸ μαχαίρι στὰ πιὸ γυμνά μου κόκαλα.


ὅμως εἶμαι ἄνθρωπος κι ἐγώ, ἐπιτέλους κουράστηκα, πῶς τὸ λένε,


κούραση πιὸ τρομαχτικὴ ἀπὸ τὴν ποίηση ὑπάρχει;


Ἐγκαταλείπω τὴν ποίηση δὲ θὰ πεῖ προδοσία.


Βρίσκει κανεὶς τόσους τρόπους νὰ ἐπιμεληθεῖ τὴν καταστροφή του.


Ν. Χριστιανόπουλος

Ψωμί μοιράζεις και γη ΠΑΜΠΛΟ ΝΕΡΟΥΔΑ
Ψωμί μοιράζεις και γη


...κι εγώ σ' ακολουθάω


για χάρη σου απαρνήθηκα


τα ουράνια τσίνορά της.


Φεύγω Ζαπάτα


με την δροσιά των πρωινών καβαλαρέων


Φεύγω Ζαπάτα


σε μια ντουφεκιά από τους κάκτους


για τα σπίτια με τους κόκκινους τους τοίχους


Μπορασίτα - Μπορασίτα


μεταξωτές κορδέλες


φέρνω για τα μαλλιά σου


Για τον Πάντσο μου μην κλαις

Συμβουλές και απλά βήματα για να πετύχεις το καλύτερο μακιγιάζ την μέρα των Χριστουγέννων

Η μέρα των Χριστουγέννων έφτασε. Έχεις ήδη αποφασίσει που θα πας αλλά μένει ένα ακόμα βήμα πριν δείξεις τέλεια στο καινούργιο μαύρο σου φόρεμα. Το μακιγιάζ. Και επειδή ένα λαμπερό πρόσωπο κάνει τη διαφορά εδώ θα βρεις μερικές συμβουλές για το τι πρέπει να αποφύγεις δια ροπάλου αλλά και τι να προσέξεις.
Περιποιημένη επιδερμίδα
Καλό είναι πριν ξεκινήσεις να βάφεσαι να περιποιηθείς το πρόσωπο σου. Κάνε μία μάσκα με άργυρο ή εναλλακτικά ένα πίλινγκ για να αναζωογονήσεις το πρόσωπο σου και να λάμψεις πραγματικά.
Το γκλίτερ δεν είναι για χόρτασH
Επειδή είναι γιορτές σίγουρα το γκλίτερ δίνει μία διαφορετική λάμψη και είναι μόνο λίγες μέρες του χρόνου που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις χωρίς να φανείς υπερβολική. Χρειάζεται όμως να θυμάσαι ότι αν το παρακάνεις τότε μάλλον θα πετύχεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Ενδεικτικά χρησιμοποίησε λίγο στην άκρη του πινέλου για τη σκιά και άφησε το να απλωθεί απαλά στα μάτια σου.
Κόκκινο τα κραγιόν-χρυσές οι σκιές
Τα κόκκινα κραγιόν έχουν την τιμητική τους στις γιορτές και γιατί όχι. Αν μέχρι σήμερα δεν το έχεις τολμήσει τότε ήρθε η ώρα. Να θυμάσαι όμως ότι αν επιλέξεις ένα έντονο κόκκινο κραγιόν τα μάτια σου θα πρέπει να είναι πιο ελαφρά βαμμένα με μία σκιά σε απόχρωση λευκού ή χρυσού.


REAL.GR

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει δηλώσεις για τους Εβραίους και τον Σιωνισμό που έκανε πρόσφατα ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ σε τηλεοπτικό σταθμό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, σε δήλωσή του, καταδίκασε τις συγκεκριμένες δηλώσεις. "Οι απόψεις αυτές είναι στο περιθώριο", καθώς προσβάλλουν την Ελλάδα, τον πολιτισμό μας και την ίδια την κοινωνία μας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι η ελληνική εβραϊκή κοινότητα, σημείωσε ο κ. Πεταλωτής, προσθέτοντας πως "πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία μας, τις καταδικάζουν απερίφραστα".
"Δεν είναι στο ρόλο της κυβέρνησης να κρίνει και να σχολιάζει δηλώσεις ιερέων. Είναι όμως υποχρέωσή της να καταδικάζει τη γλώσσα του μίσους από όποιον κι εάν εκφέρεται. Είναι υποχρέωσή της να στιγματίζει ως απαράδεκτη τη γλώσσα που αρνείται το Ολοκαύτωμα, το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας", πρόσθεσε ο κ. Πεταλωτής.

Τις δηλώσεις του κ. Σεραφείμ καταδίκασε και η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη.

«Με κατάπληξη πληροφορήθηκα τις απαράδεκτες δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ -οι οποίες ήδη κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών ΜΜΕ- ο οποίος απέδωσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, τη δεινή οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας σε εβραϊκή συνωμοσία, και μεταξύ άλλων, ουσιαστικά αρνήθηκε το Ολοκαύτωμα, τόσο του εβραϊκού λαού, όσο και των Εβραίων συμπολιτών μας ειδικότερα, προβαίνοντας επί πλέον και σε άλλες απαξιωτικές κρίσεις», ανέφερε η κ. Μπακογιάννη
Στις δηλώσεις του ο κ. Σεραφείμ, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως υπάρχει μια παγκόσμια προοπτική για την καταστροφή της οικογένειας αλλά και των εθνικών κρατών και ότι "πίσω από όλη αυτήν την ιστορία είναι ο διεθνής σιωνισμός".
Ο κ. Σεραφείμ ανέφερε ακόμα ότι "υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια απομειώσεως της θρησκευτικής ιδιοπροσωπείας των Χριστιανών" και πρόσθεσε:
"Εμείς δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων, είμαστε εναντίον των συστημάτων. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο ο οποίος μας μισεί και μας υβρίζει. Γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού μας, αλλά εν προκειμένω θα σας πω κάτι που θα σας φανεί εξωφρενικό, αλλά ο Αδόλφος Χίτλερ όργανο του παγκοσμίου Σιωνισμού ήταν και χρηματοδοτήθηκε από την περίφημη οικογένεια Ρότσιλντ με μοναδικό σκοπό να πείσει τους Εβραίους να φύγουν από την Ευρώπη και να κατεβούν στο Ισραήλ για να συστήσουν τη νέα αυτοκρατορία. Το παγκόσμιο σύστημα όπως ξέρετε στηρίζεται επάνω στο τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει αλωθεί από το διεθνή Σιωνισμό. Ροκφέλερ, Ρότσιλντ, Σόρος και άλλοι πολλοί".ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καυγάς για τον ανδριάντα toυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του δημαρχείου, βρίσκεται από χθες ο ανδριάντας του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο, το άγαλμα τοποθετήθηκε και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. Σε δήλωσή του, άλλωστε, ο απερχόμενος δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος είχε επισημάνει ότι η τοποθέτηση του ανδριάντα είναι μια ένδειξη τιμής στον άνθρωπο και τον πολιτικό που αναμόρφωσε τη Θεσσαλονίκη.NEWS247.GR
Στο θέμα αναφέρθηκε ο νέος δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης μετά την ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου. Ο Γ.Μπουτάρης προανήγγειλε επανεξέταση του θέματος στην αρμόδια επιτροπή και επισήμανε πως θα μελετηθεί η πρόταση που είχε διατυπώσει η "Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη" σχετικά με τη χωροθέτηση του αγάλματος στο πάρκο κοντά στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς
"Ήδη υπήρξε επικοινωνία του νέου δημάρχου με τον μελετητή της νέας παραλίας ώστε να διερευνηθεί αν η τοποθεσία αυτή είναι κατάλληλη, αν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με το πού θα είναι στραμμένο το άγαλμα και το πώς θα είναι ο περιβάλλων χώρος", τόνισε από την πλευρά του ο Ανδρέας Κουράκης, ο οποίος από τις αρχές του χρόνου αναλαμβάνει την αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων.

http://www.facebook.com/posted.php?id=1703386020&start=80#!/video/video.php?v=194468528399&comments

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΕ...

http://www.facebook.com/posted.php?id=1703386020&start=80#!/video/video.php?v=194468528399&comments


http://www.youtube.com/watch?v=lBGloR2qE4g

http://www.youtube.com/watch?v=lBGloR2qE4g


ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ..Το Facebook, το MySpace και το Twitter

Το Facebook και άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής διαδικτύωσης δεν είναι δυνητικά επικίνδυνες μόνο για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά... αποτελούν και την επίσημη αιτία για την λήξη ενός στους πέντε γάμους στις ΗΠΑ.
Αυτό επιβεβαίωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο επιφανής δικηγόρος διαζυγίων, 'Αλαν Μάντελ, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Δικηγόρων Διαζυγίων (AAML) στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

"Το Google, το Facebook, το MySpace και το Twitter διευκολύνουν έναν άνθρωπο να διαπιστώσει την απιστία του/της συντρόφου του/της", εξηγεί ο ίδιος.
"Το ποσοστό διαζυγίων δεν έχει αλλάξει σημαντικά.
Οι άνθρωποι πάντα απιστούσαν", προσθέτει ο Μάντελ.
Ένας στους δύο γάμους στις ΗΠΑ καταλήγει σε διαζύγιο. Πρόσφατη έρευνα της Ακαδημίας διαπίστωσε ότι από τις παράνομες σχέσεις που αποκαλύπτονται διαδικτυακά, το 66% γίνεται μέσω του Facebook, το 15% μέσω του MySpace, το 5% μέσω του Twitter και το υπόλοιπο 15% μέσω λιγότερο γνωστών ιστοσελίδων.
Ακόμη και διασημότητες καταλήγουν στο διαζύγιο με αυτό τον τρόπο όπως, για παράδειγμα, η "Νοικοκυρά σε Απόγνωση", Εύα Λονγκόρια, η οποία υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, επαγγελματία παίκτη του μπάσκετ, Τόνι Πάρκερ, όταν διαπίστωσε ότι εκείνος είχε "στενές επαφές" με μία άλλη γυναίκα μέσω του Facebook.

Προειδοποίηση για τον εντοπισμό ενός σοβαρού κενού ασφαλείας σε όλες τις εκδόσεις του προγράμματος πλοήγησης Internet Explorer

Προειδοποίηση για τον εντοπισμό ενός σοβαρού κενού ασφαλείας σε όλες τις εκδόσεις του προγράμματος πλοήγησης Internet Explorer, εξέδωσε η Microsoft καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθίστανται ευάλωτοι σε κακόβουλες επιθέσεις χάκερ.

Αν ο χάκερ αξιοποιήσει το κενό ασφαλείας, «μολύνοντας» τον ανυποψίαστο χρήστη μέσω μιας παγιδευμένης ιστοσελίδας, μπορεί να θέσει υπό έλεγχο τον υπολογιστή. Το πρόβλημα σχετίζεται με τον τρόπο που ο Internet Explorer χειρίζεται την μνήμη του υπολογιστή.
Ήδη έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ο σχετικός κώδικας λογισμικού για την «αξιοποίηση» του κενού ασφαλείας, αν και η Microsoft, σύμφωνα με το BBC, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμα στοιχεία πως ο κώδικας χρησιμοποιείται στην πράξη από κάποιους χάκερ.
Η εταιρεία έχει ετοιμάσει μια προσωρινή διορθωτική λύση και εργάζεται ήδη για μια μόνιμη. Η Microsoft συνιστά προσωρινά την χρήση του προστατευτικού συστήματος Enhanced Mitigation Experience Toolkit.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δούκισσα της Πλακεντίας: Η ιστορία που γέννησε τον μύθο NAFTEMPORIKI.GR

Πόσοι άραγε γνωρίζουν το πραγματικό όνομα της Δούκισσας της Πλακεντίας; Οι Αθηναίοι στα μέσα του 19ου αιώνα την ονόμαζαν Δουκέσσα της Πιατσέντσας, την αντιμετώπιζαν με φόβο και δέος και ύφαναν γύρω από τη ζωή της ένα πυκνό πλέγμα μύθων.


Αυτό το πλέγμα θα προσπαθήσει να διαπεράσει η έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου από τις 17 Δεκεμβρίου 2010 έως 13 Φεβρουαρίου 2011 και να αναδείξει κάποιες από τις άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας και της δράσης της Δούκισσας της Πλακεντίας στην Ελλάδα.

Προσωπικότητα αμφιλεγόμενη εξαιτίας του τρόπου της ζωής της, του είδους και της έκτασης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, «είχε καταστεί ένα είδος θρύλου η Ντουκέσσα», με αυτή τη φράση ο Δημήτριος Σκουζές σε άρθρο του για τη Δούκισσα, υπογράμμισε τη μυθοποίηση του προσώπου της ενώ εκείνη ζούσε. Η Sophie de Marbois υπήρξε γυναίκα της εποχής της, τέκνο της μετεπαναστατικής Γαλλίας, φορέας των ιδεών της, όπως αυτές αποκρυσταλλώθηκαν στα χρόνια της Α΄ Αυτοκρατορίας (1800‐1814/15). Τα ιστορικά ίχνη που άφησε πίσω της είναι λίγα, αλλά μας επιτρέπουν, ακολουθώντας τα, να διαγράψουμε την ιστορική της διαδρομή και να διακρίνουμε, ως ένα βαθμό, τη μορφή της πίσω από τον μύθο.
Η καταγωγή της από την Αμερική, ο έγγαμος βίος της στη Γαλλία, η εγκατάστασή της στην Αθήνα του Όθωνα, η φιλανθρωπική της δράση και η επιχειρηματική της δραστηριότητα θα παρουσιαστούν μέσα από έργα τέχνης, αρχειακό υλικό και μαρτυρίες συγχρόνων της. Τέλος, δεν θα μπορούσαν να μην συμπεριληφθούν στην έκθεση αυτή σχεδόν όλες οι μεταγενέστερες μυθιστορηματικές αποδόσεις της ζωής της, που συνέβαλαν όχι μόνο στη διατήρηση της φήμης της, αλλά κυρίως στη διαιώνιση του μύθου της.Πληροφορίες
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα
Διάρκεια έκθεσης από τις 17 Δεκεμβρίου 2010 έως 13 Φεβρουαρίου 2011

Ο μέτριος Ολυμπιακός νίκησε τη Ρόμα 89-82 και πήρε την πρωτιά

Το ΣΕΦ αυτή τη φορά είχε κόσμο, με 8.000 υποστηρικτές του Ολυμπιακού να δημιουργούν μία θερμή ατμόσφαιρα, όμως οι παίκτες του Ντούσαν Ιβκοβιτς, δεν κατάφεραν να τους... ενθουσιάσουν με την εμφάνιση τους.

Νίκησαν μετά κόπων και βασάνων τη Ρόμα με 89-82 και εξασφάλισαν την πρωτιά στον 2ο Ομιλο της Ευρωλίγκα.

ΙΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣΒουλευτής Ν. Πιερίας – ΠΑΣΟΚ

Με το βλέμμα στο μέλλον και την προσδοκία ενός καλύτερου κόσμου εύχομαι υγεία και ευημερία σε σας και τις οικογένειές σας.
Καλά Χριστούγεννα


Γιάννης Αμοιρίδης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣΟρκομωσία Δημάρχου Πύδνας- Κολινδρού Πολύζο Βαγγέλη και των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων στίς 26 Δεκεμβρίου 11.30 π.μ στήν αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Αιγίνιο

Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010 δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων στίς 11.30 π.μ στήν αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Αιγίνιο στήν έδρα του Νέου Δήμου Πύδνας- Κολινδρού θα γίνει η ορκωμοσία του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου υπό την αρχηγία του Δημάρχου Πολύζου Βαγγέλη. Η τελετή θα γίνει μέσα σε μια σεμνή ατμόσφαιρα, εορταστική ανάλογη με το πνεύμα των ημερών, γεμάτη από χαρά και ικανοποίηση. Η ορκομωσία θα είναι ανοιχτή για όλους.

Αγαπημένες ταινίες με εορταστική θεματολογία

Στο Μόνος στο Σπίτι η πολυπληθής οικογένεια του Μακάλεϊ Κάλκιν ετοιμάζεται για ολιγοήμερες διακοπές και τον... ξεχνάει στο σπίτι. Εκείνος θα έρθει αντιμέτωπος με έννοιες όπως η ανεξαρτησία, η μοναξιά, καθώς και με δύο κουτοπόνηρους κλέφτες τους οποίους φυσικά θα κατατροπώσει...


Η πιο χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας Love, Actually είναι ο χορός του Χιού Γκραντ ως πρωθυπουργού της Βρετανίας. Αλλά αυτή είναι μια ταινία που «μυρίζει» Χριστούγεννα. Η ταινία περιγράφει οκτώ διαφορετικές ιστορίες αγάπης, με φόντο το χριστουγεννιάτικα στολισμένο Λονδίνο και πρωταγωνιστεί η αφρόκρεμα του βρετανικού σινεμά (εκτός από τον Χιου Γκραντ οι Λίαμ Νίσον, Κίρα Νάιτλι, Κόλιν Φερθ, Άλαν Ρίκμαν).
Το Μια Υπέροχη Ζωή του Φρανκ Κάπρα έχει χαρακτηριστεί η πιο τρυφερή και αισιόδοξη ταινία των Χριστουγέννων. Αλλά είναι, περισσότερο από όλα, η πιο θλιμμένη, γλυκόπικρη και... επίκαιρη ιστορία. Είναι παραμονή των Χριστουγέννων και ο Μπέιλι (Τζέιμς Στιούαρτ) απογοητευμένος και πιεσμένος από οικονομικά χρέη είναι έτοιμος να θέσει τέλος στη ζωή του. Τότε εμφανίζεται ο φύλακας άγγελος του για να του δείξει ότι αξίζει πολλά περισσότερα από όσο ο ίδιος νομίζει.Ο Τζακ Σκέλετον έχει βαρεθεί να γιορτάζει το Halloween. Αποφασίζει, λοιπόν, να απαγάγει τον Άγιο Βασίλη και να μεταφέρει τη γιορτή των Χριστουγέννων στην πατρίδα του. Αποτέλεσμα ένας... Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης δια χειρός Τιμ Μπάρτον, μια ταινία που έμελλε να γίνει κλασική όχι μόνο για την περίοδο των εορτών.Υπάρχουν πολλές εκδοχές της Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας του Τσαρλς Ντίκενς. Άλλες σύγχρονες (βλέπε Scrooged με τον Μπιλ Μάρεϊ), άλλες κλασικές, άλλες σε κινούμενα σχέδια. Στο The muppet Christmas Carol συναντάμε τον Μάικλ Κέιν στο ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ, τον Γκόνζο στο ρόλο του Τσαρλς Ντίκενς, τον Κέρμιτ ως υπάλληλο του Σκρουτζ και τη Μις Πίγκι ως σύζυγο του Κέρμιτ.Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον δεν είναι ο κλασικός Άγιος Βασίλης, αλλά ένας Bad Santa (στην ταινία με τον ελληνικό τίτλο Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα). Πίνει, καπνίζει, βρίζει ακατάπαυστα, αρέσκεται να προκαλεί με την ανάρμοστη συμπεριφορά του, μισεί τα μικρά παιδιά και... ληστεύει τα εμπορικά κέντρα στα οποία συχνάζει μαζί με τον μεταμφιεσμένο σε τάρανδο, συνέταιρό του. Μέχρι που ένα μικρό αγόρι αποφασίζει να πιστέψει ότι ο Γουίλι παρά τα μεθύσια, τις βρισιές και τις παράνομες πράξεις που κάνει είναι ο αληθινός Άι Βασίλης που χρόνια περίμενε να συναντήσει...Το κλασικό παραμύθι του Dr. Seuss, The Grinch that Stole Christmas (Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων στα ελληνικά) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με έναν αγνώριστο Τζιμ Κάρεϊ στο ρόλο του Γκριντς που θέλει να κλέψει τα Χριστούγεννα.Ένας ηλικιωμένος που υποστηρίζει ότι είναι ο Άγιος Βασίλης μπαίνει από τις Αρχές σε ίδρυμα για ψυχικά ασταθείς, όταν ένας δικηγόρος αποφασίζει να τον υπερασπιστεί, λέγοντας ότι όντως πρόκειται για τον Άγιο Βασίλη. Για το Θαύμα της 34ης Οδού ο Εντμουντ Γκουέν κέρδισε Οσκαρ για το ρόλο του, ενώ μικρή παίζει και η Νάταλι Γουντ.Το φιλμ Λευκά Χριστούγεννα έχει μείνει κλασικό για το τραγούδι White Christmas του Μπινγκ Κρόσμπι που αποτελεί το απόλυτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ο Κρόσμπι μαζί με τους Ντάνι Κέι και Ρόζμαρι Κλούνεϊ, τραγουδούν και ερωτεύονται στο Βερμόντ.Ένας οδηγός τρένου που μοιάζει εκπληκτικά στον Τομ Χανκς «πρωταγωνιστεί» στην ταινία κινουμένων σχεδίων Το Πολικό Εξπρές του Ρόμπερτ Ζεμέκις. Την παραμονή των Χριστουγέννων, ένα τεράστιο ατμοκίνητο τρένο σταματάει έξω από την πόρτα ενός αγοριού που έχει πάψει να πιστεύει στον Αϊ Βασίλη. Το αγόρι επιβιβάζεται για ένα ταξίδι στο Βόρειο Πόλο.

Newsroom ΔΟΛ

Το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για την παραμονή των Χριστουγέννων

Από τις 09:00 έως τις 18:00 θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα σήμερα, Παρασκευή, παραμονή Χριστουγέννων για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα κλείσουν στις 20:00.Το Σάββατο, ανήμερα των Χριστουγέννων,
και την Κυριακή τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη
τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 21:00.


Την Παρασκευή, παραμονή Πρωτοχρονιάς
 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.


Από την Πρωτοχρονια έως και τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου
τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Τα κάλαντα είναι ελληνικό έθιμο

που διατηρείται αμείωτο ακόμα και σήμερα με τα παιδιά να γυρνούν από σπίτι σε σπίτι 2 μαζί ή και περισσότερα και να τραγουδούν τα κάλαντα συνοδεύοντας το τραγούδι τους με το τρίγωνο ή ακόμα και κιθάρες, ακορντεόν, λύρες, ή φυσαρμόνικες.
Τα παιδιά γυρνούν από σπίτι σε σπίτι, χτυπούν την πόρτα και ρωτούν: «Να τα πούμε;». Αν η απάντηση από τον νοικοκύρη ή την νοικοκυρά είναι θετική, τότε τραγουδούν τα κάλαντα για μερικά λεπτά τελειώνοντας με την ευχή «Και του Χρόνου. Χρόνια Πολλά». Ο νοικοκύρης τα ανταμοίβει με κάποιο χρηματικό ποσό, ενώ παλιότερα τους πρόσφερε μελομακάρονα ή κουραμπιέδες.Κάλαντα λέγονται την παραμονή των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων και είναι διαφορετικά για κάθε γιορτή.Καταγωγή της λέξης κάλαντα

Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική «calenda», που σημαίνει αρχή του μήνα. Πιστεύεται ότι η ιστορία τους προχωρεί πολύ βαθιά στο παρελθόν και συνδέεται με την Αρχαία Ελλάδα. Βρήκαν, μάλιστα, αρχαία γραπτά κομμάτια παρόμοια με τα σημερινά κάλαντα (Ειρεσιώνη στην αρχαιότητα).Τα παιδιά της εποχής εκείνης κρατούσαν ομοίωμα καραβιού που παρίστανε τον ερχομό του θεού Διόνυσου. Αλλοτε κρατούσαν κλαδί ελιάς ή δάφνης στο οποίο κρεμούσαν κόκκινες και άσπρες κλωστές. Στις κλωστές έδεναν τις προσφορές των νοικοκύρηδων.Το τραγούδι της Ειρεσιώνης της εποχής του Ομήρου, το απαντάμε σήμερα με μικρές παραλλαγές στα κάλαντα της Θράκης:Στο σπίτι ετούτο πού 'ρθαμε του πλουσιονοικοκύρη

ν' ανοίξουνε οι πόρτες του να μπει ο πλούτος μέσα

να μπει ο πλούτος κι η χαρά κι η ποθητή ειρήνη

και να γεμίσουν τα σταμνιά μέλι, κρασί και λάδι

κι η σκάφη του ζυμώματος με φουσκωτό ζυμάρι».

Τα παραδοσιακά Καλαντα χριστουγεννων
Καλήν εσπέραν άρχοντες


κι αν είναι ορισμός σας


Χριστού την θεία γέννηση


να πω στ΄ αρχοντικό σας


Χριστός γεννάται σήμερον


εν Βηθλεέμ τη πόλη


οι ουρανοί αγάλλονται


χαίρει η φύσις όλη


Εν τω σπηλαίω τίκτεται


εν φάτνη των αλόγων


ο βασιλεύς των ουρανών


και ποιητής των όλων

"ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ" ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΡΑ


Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΛ-ΑΕΚ 0-4

Η ΑΕΚ πήρε την πιο εντυπωσιακή πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, επικρατώντας με 4-0 της Λάρισας μέσα στο AEL FC Arena. Μπλάνκο στο 38', Γεωργέας στο 53', Τζιμπούρ στο 77' και Μανωλάς στο 86' τα γκολ της Ένωσης.

Κατερίνη: Μήνυμα ειρήνης από εθελοντές μαθητές

Μήνυμα υπέρ της συμφιλίωσης και της παγκόσμιας ειρήνης έστειλαν εκατοντάδες μαθητές από τα γυμνάσια και τα λύκεια της πόλης, στο πλαίσιο μιας μεγάλης γιορτής που διοργάνωσαν σήμερα ο Δήμος Κατερίνης και το Γραφείο Πολιτισμού της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου οι μαθητές άναψαν τη φλόγα της ειρήνης.
Επίσημος προσκεκλημένος της εκδήλωσης ήταν ο ιατρός κ. Νίκο Σικλόγλου, πρόεδρος του Διεθνούς Πολιτιστικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Αριστοτέλειο», μια μη κυβερνητική οργάνωση που δημιούργησε ο ίδιος πριν από περίπου 15 χρόνια στη Ρώμη.
Ο κ. Σικλόγλου είναι ο εμπνευστής του προγράμματος "United POLEIS for Peace through sport", μια πρωτοβουλία που πρέπει να τονιστεί ότι υιοθέτησε πρώτος σε πανελλήνιο επίπεδο ο Δήμος Κατερίνης, προτρέποντας τους μαθητές των σχολείων της πόλης να γίνουν εθελοντές Πρεσβευτές Ειρήνης.


http://www.naftemporiki.gr/localnews/story.asp?id=1913442

Επιστρέφονται από σήμερα Παρασκευή (24.12) οι άδειες οδήγησης

Επιστρέφονται από την Παρασκευή (24.12) οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι άδειες κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη μετακίνησή τους για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή, η επιστροφή των παραπάνω στοιχείων αφορά όσα έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και την 23.12.
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και την 23.12.2010.
Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων για τις εξής παραβάσεις:
Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης
Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη
Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων.

Επίσης εξαιρούνται και όσες έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο αποφάσεων από δικαστικές ή άλλες Αρχές.
Επισημαίνεται ότι για τη επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί, όπου επιβλήθηκε, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

«Βουνό» τα μέτρα την τριετία 2012-14

Τρόικα: Τι προβλέπεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για τη διαπραγμάτευση του Μαρτίου

 Νέες αυξήσεις στο ΦΠΑ, μειώσεις σε μισθούς και κοινωνικά επιδόματα και νέες περικοπές σε ΔΕΚΟ και δαπάνες υγείας είναι η πικρή "πρόγευση" για το περιεχόμενο των μέτρων ύψους 12,7 δισ. ευρώ την τριετία 2012 -2014 σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από Ε.Ε. και ΔΝΤ για τη διαπραγμάτευση του Μαρτίου.

Το πρώτο «Καλλικρατικό» Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ορκίστηκε χθες

Εκτός από ικανότητες που πρέπει να επιδείξει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, επιβάλλεται να έχει και την τύχη μαζί του, τουλάχιστον τους πρώτους μήνες εφαρμογής του νέου σχεδίου…

Το πρώτο «Καλλικρατικό» Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ορκίστηκε χθες το απόγευμα σε μια σεμνή τελετή που διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης, παρουσία επισήμων και πλήθος κόσμου. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη σύνθεση του οποίου μετέχουν τρεις πρώην δήμαρχοι (Δημήτρης Βαϊνάς, Θωμάς Παπαδημητρίου και Γ. Μπογιατζης), εκτός του ότι αναλαμβάνει σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα και την αυτοδιοίκηση, καλείται να οργανώσει τον «Καλλικρατικό» Δήμο Κατερίνης, με τα δεκάδες χιλιόμετρα ακτών και με τα χιλιάδες στρέμματα ορεινού όγκου.

Συνολικά 151 άτομα ορκίστηκαν (ο δήμαρχος, οι 41 δημοτικοί σύμβουλοι και οι 109 των τοπικών διαμερισμάτων) και βέβαια πρόκειται για την πολυπληθέστερη τελετή ορκωμοσίας από καταβολής Δήμου Κατερίνης. Η τελετή ορκωμοσίας έγινε ουσιαστικά τμηματικά, αφού τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ. Σαλπιστής, Ανανιάδης και Μάντζιος, έδωσαν πολιτικό όρκο.

Για ιστορική στιγμή και τεράστια διοικητική αλλαγή στη δομή του Κράτους έκανε λόγο στην σύντομη ομιλία του ο δήμαρχος Σάββας Χιονίδης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για καλύτερες μέρες που θα έρθουν, παρά την άσχημη οικονομική κατάσταση, η οποία έχει αντίκτυπο και στα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. «Από θεσμοθετημένους πόρους για έργα ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, εισπράξαμε μόλις 911 χιλιάδες», είπε ο κ. Χιονίδης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι το δημοτικό συμβούλιο θα αγωνιστεί για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα όσα δικαιούται ο νέος δήμος μας.

Ολοκληρώνοντας την σύντομη ομιλία του, εξέφρασε την άποψη ότι για την σημερινή κρίση δεν φταίει η Αυτοδιοίκηση (όπως κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν), αφού αυτή διαχειρίστηκε μόλις το 2,37% των εσόδων, ενώ κάλεσε όλα τα νέα μέλη του συμβουλίου να επιδείξουν ομοψυχία, αφού αυτή τη στιγμή χρειάζεται όλοι να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να πετύχουν τους στόχους.

Ενωτικός παρουσιάστηκε και ο Νίκος Μηλιώτης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το δημοτικό συμβούλιο αναλαμβάνει σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα. «Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά όλοι μαζί θα αγωνιστούμε», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «ότι έγινε στο παρελθόν, έγινε και κρίθηκε στις εκλογές του Νοέμβρη», ενώ διαβεβαίωσε ότι τιμήσει την ψήφο των πολιτών από το πόστο που επέλεξαν για αυτόν.

Μας περιμένει πολύ δουλειά και δύσκολη προσπάθεια, είπε ο Χρήστος Καραφουλίδης, ο οποίος ευχήθηκε με τη σειρά του, εποικοδομητική θητεία σε όλα τα μέλη του συμβουλίου.

«Η πραγματικότητα, μας κάνει κατ’ αρχήν, απαισιόδοξους», είπε ο Νίκος Σαλπιστής, υποστηρίζοντας πως σε όποια Ευρωπαϊκή χώρα εφαρμόστηκε αντίστοιχη διοικητική μεταρρύθμιση, απέβη σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, αφού βοήθησε μόνο τους λίγους και δυνατούς.

«Αυτές οι μέρες προσφέρονται για ευχές, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη σκληρή πραγματικότητα», είπε ο Αντώνης Μάντζιος, σημειώνοντας πως τα προβλήματα των πολιτών είναι πολλά και έχουν να κάνουν με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές τους.


eptanews.gr