Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Στα επτά χρόνια για τον δημόσιο τομέα και στα δώδεκα χρόνια για τον δημόσιο τομέα καθορίζονται τα πλασματικά χρόνια που θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν οι εργαζόμενοι για ταχύτερη συνταξιοδότηση.
Στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Τα Νέα", παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς έως πέντε πλασµατικών ετών για τη γέννηση παιδιών και στον ιδιωτικό τοµέα.
Με τις αναγνωρίσεις πλασµατικών χρόνων, που το 2015 θα φτάνουν τα 7 στον ιδιωτικό τοµέα και τα 12 στον δηµόσιο, οι ασφαλισµένοι θα µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε χαµηλότερα όρια ηλικίας από αυτά που προβλέπουν οι τελευταίοι ασφαλιστικοί νόµοι.
Τα νέα πλασµατικά χρόνια µπορούν να "αξιοποιήσουν" όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2011.
Ετσι από 1/1/2011 οι ασφαλισµένοι µπορούν να αναγνωρίσουν:
* 4 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2011
* 5 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2012
* 6 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2013
* 7 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2014 και εφεξής
Ετσι, πέραν του χρόνου πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης, µπορούν να αναγνωριστούν χρόνια των εξής κατηγοριών:
1) O χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
2) O χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
3) O χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και µέχρι 300 ηµέρες
4) O χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και µέχρι 300 ηµέρες
5) O χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι δύο έτη
6) O χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης µεταδευτεροβάθµιου Iνστιτούτου Eπαγγελµατικής Kατάρτισης κ.ά.
7) O χρόνος χωρίς ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, µετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο και ο οποίος δεν µπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης µεταξύ περιόδων ασφάλισης
8) O προβλεπόµενος από την EΓΣΣE χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας (119 ηµέρες)
9) O χρόνος απεργίας
10) O πλασµατικόςχρόνος για τα παιδιά: ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε επόµενο και µέχρι τα τρία (συνολικά, τρία χρόνια για δύο παιδιά και πέντε για τρία)
11) O χρόνος µαθητείας µέχρι δύο έτη
12) O χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας των ασφαλισµένων του OAEE πριν από την εγγραφή σταµητρώα του TEBE, του TAE ήτου TΣA, για τον οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές
13) O χρόνος ανασφάλιστης εργασίας (έως τρία χρόνια) για εκδότες και συντάκτες εφόσον δεν είχαν αναγνωρίσει τρία χρόνια στο παρελθόν (το ποσοστό εξαγοράς φτάνει το 16% επί των αποδοχών στα Ταµεία κύριας ασφάλισης
 news247.gr