Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

ΙΠΠΟΦΑΕΣ, Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ


ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΗ ΣΤΗ ΔΙΟΝ ΤΗΕΛΟΡΑΣΗ