Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Πώς γίνεται η αναγνώριση των σπουδών

Σε νέες οδηγίες για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως συντάξιµου για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ εξέδωσε την Τρίτη η διοίκηση του Ιδρύµατος.Για την αναγνώριση στο κύριο φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) η εξαγορά θα είναι το 20% του 25πλασίου του κατώτατου ημερομισθίου (165 ευρώ το μήνα). Για την αναγνώριση στον επικουρικό (ΕΤΕΑΜ) που είναι υποχρεωτική, η εξαγορά είναι 6% επί του 25πλασίου (49,5 ευρώ το μήνα).


Ο αριθμός των δόσεων είναι ισάριθμος με τους αναγνωριζόμενους μήνες και αν πληρωθούν εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, παρέχεται έκπτωση 15%.


Συγκεκριμένα απαιτούνται:


* Τη συγκεκριμένη αναγνώριση μπορούν να ζητήσουν όσοι φοίτησαν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου καθώς και όσοι σπούδασαν σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους.


* Για την αναγνώριση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος («δεν είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου σπουδών εάν δεν έχει αποκτηθεί πτυχίο ή δίπλωμα»).


* Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο αποφοίτησης.


Αν, κατά το χρόνο φοίτησης υπάρχει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος και η αναγνώριση θα γίνεται μόνο για τα κενά ασφάλισης χρονικά διαστήματα.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:


* Αίτηση ασφαλισμένου στο ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του.


* Ασφαλιστικά βιβλιάρια και στοιχεία άλλων φορέων για το αν υπήρξε ασφάλιση σε αυτούς κατά το χρόνο σπουδών του ασφαλισμένου.


* Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι για το χρόνο αυτό δεν έχει λάβει χώρα ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και τον αιτούμενο αριθμό ημερών αναγνώρισης.


Ακόμη, θα δηλώνεται ότι ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα καθώς και τρόπος εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις, εφάπαξ ή με παρακράτηση από τη σύνταξη).


* Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος της σχολής φοίτησης. Αν η φοίτηση πραγματοποιήθηκε σε ανώτατη ή ανώτερη σχολή της αλλοδαπής, θα πρέπει το πτυχίο να έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο με τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή από την εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Ελληνική Αρχή.


* Βεβαίωση της σχολής για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σ' αυτήν καθώς και την συνολική χρονική περίοδο φοίτησης του αιτούντος. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης αναφέρεται στο Πτυχίο ή στο Δίπλωμα δεν απαιτείται η βεβαίωση. Αν η σχολή έχει ενταχθεί σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή έχει διακόψει τη λειτουργία, θα προσκομίζεται σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος φορέα, (Υπουργείο Παιδείας κ.λπ.).


* Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας (για τα πρόσωπα που ζητούν αναγνώριση χρόνου στις μέσες επαγγελματικές σχολές).

http://news247.gr/oikonomia/oikonomika/ekgyklios_toy_ika_gia_thn_eksagora_ths_foithsh_se_aei_-_tei.780194.html

Τουρκικό ρεύμα στα ελληνικά νησιά

Την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ζητά η τρόικα δίνοντας την δυνατότητα στους Τούρκους να προμηθεύουν με ρεύμα τα ελληνικά νησιά. Με μια απλή αίτηση στη ΡΑΕ οι τουρκικές εταιρείες θα ανοίγουν τον διακόπτη

Ελληνική ταβέρνα στην Αλάσκα

Αν σας βγάλει ο δρόμος σας προς Αλάσκα, κάντε μία στάση στην πόλη Φαίρμπανκς και στο "Μπάμπης Ρέστοραντ". Θα σας υποδεχτεί ο Χαράλαμπος Νικολαΐδης, ο μοναδικός Έλληνας στη πόλη.