Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Αντώνης Σαμαράκης - Ζητεῖται Ἐλπίς
Ὅταν μπῆκε στὸ καφενεῖο, κεῖνο τὸ ἀπόγεμα, ἤτανε νωρὶς ἀκόμα. Κάθισε σ᾿ ἕνα τραπέζι, πίσω ἀπὸ τὸ μεγάλο τζάμι ποὺ ἔβλεπε στὴ λεωφόρο. Παράγγειλε καφέ.


Σὲ ἄλλα τραπέζια, παίζανε χαρτιὰ ἢ συζητούσανε.


Ἦρθε ὁ καφές. Ἄναψε τσιγάρο, ἤπιε δυὸ γουλιές, κι ἄνοιξε τὴν ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα.


Καινούριες μάχες εἶχαν ἀρχίσει στὴν Ἰνδοκίνα. «Αἱ ἀπώλειαι ἑκατέρωθεν ὑπῆρξαν βαρύταται», ἔλεγε τὸ τηλεγράφημα.


Ἕνα ἀκόμα ἰαπωνικὸ ἁλιευτικὸ ποὺ γύρισε μὲ ραδιενέργεια.


«Ἡ σκιὰ τοῦ νέου παγκοσμίου πολέμου ἁπλοῦται εἰς τὸν κόσμον μας», ἦταν ὁ τίτλος μιᾶς ἄλλης εἴδησης.


Ὕστερα διάβασε ἄλλα πράγματα: τὸ ἔλλειμμα τοῦ προϋπολογισμοῦ, προαγωγὲς ἐκπαιδευτικῶν, μιὰ ἀπαγωγή, ἕνα βιασμό, τρεῖς αὐτοκτονίες. Οἱ δυό, γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους. Δυὸ νέοι, 30 καὶ 32 χρονῶ. Ὁ πρῶτος ἄνοιξε τὸ γκάζι, ὁ δεύτερος χτυπήθηκε μὲ πιστόλι.


Ἀλλοῦ εἶδε κριτικὴ γιὰ ἕνα ρεσιτὰλ πιάνου, ἔπειτα κάτι γιὰ τὴ μόδα, τέλος τὴν «Κοσμικὴ Κίνηση»: «Κοκταίηλ προχθὲς παρὰ τῷ κυρίῳ καὶ τῇ κυρίᾳ Μ. Τ. Χάρμα εὐμορφίας καὶ κομψότητος ἡ κυρία Β. Χ. μὲ φόρεμα κομψότατο ἐμπριμὲ καὶ τὸκ πολὺ σίκ. Ἐλεγκάντικη ἐμφάνισις ἡ δεσποινὶς Ο. Ν.»


Ἄναψε κι ἄλλο τσιγάρο. Ἔριξε μιὰ ματιὰ στὶς «Μικρὲς Ἀγγελίες»:


ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητος μονοκατοικία, κατασκευὴ ἀρίστη, ἐκ 4 δωματίων, χόλ, κουζίνας, λουτροῦ πλήρους, W.C.


ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εἰς σοβαρὸν κύριον δωμάτιον εἰς β´ ὄροφον, εὐάερον, εὐήλιον...


ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιάνο πρὸς ἀγοράν...


Σκέψεις γυρίζανε στὸ νοῦ του.


Ἀπὸ τότε ποὺ τέλειωσε δ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ἡ σκιὰ τοῦ τρίτου δὲν εἶχε πάψει νὰ βαραίνει πάνω στὸν κόσμο μας. Καὶ στὸ μεταξύ, τὸ αἷμα χυνότανε, στὴν Κορέα χτές, στὴν Ἰνδοκίνα σήμερα, αὔριο...


Πέρασε τὸ χέρι του στὰ μαλλιά του. Σκούπισε τὸν ἱδρώτα στὸ μέτωπό του· εἶχε ἱδρώσει, κι ὅμως δὲν ἔκανε ζέστη.


Ὁ πόλεμος, ἡ βόμβα ὑδρογόνου, οἱ αὐτοκτονίες γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, ἡ «Κοσμικὴ Κίνησις»... Τὸ πανόραμα τῆς ζωῆς!


Δὲν εἶχε ἀλλάξει διόλου πρὸς τὸ καλύτερο ἡ ζωή μας ὕστερ᾿ ἀπὸ τὸν πόλεμο. Ὅλα εἶναι, τὰ ἴδια σὰν καὶ πρίν. Κι ὅμως εἶχε ἐλπίσει κι αὐτός, ὅπως εἶχαν ἐλπίσει ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σ᾿ ὅλη τὴ γῆ, πῶς ὕστερ᾿ ἀπὸ τὸν πόλεμο, ὕστερ᾿ ἀπὸ τόσο αἷμα ποὺ χύθηκε, κάτι θ᾿ ἄλλαζε. Πὼς θἀρχόταν ἡ εἰρήνη, πὼς ὁ ἐφιάλτης τοῦ πολέμου δὲ θὰ ἴσκιωνε πιὰ τὴ γῆ μας, πὼς δὲ θὰ γίνονταν τώρα αὐτοκτονίες γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, πὼς...


Σουρούπωνε. Μερικὰ φῶτα εἶχαν ἀνάψει κιόλας στὰ μαγαζιὰ ἀντίκρυ. Στὸ καφενεῖο δὲν εἴχανε ἀνάψει ἀκόμα τὰ φῶτα. Τοῦ ἄρεσε ἔτσι τὸ ἡμίφως.


Σκέφτηκε τὴ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο μας σήμερα. Σύγχυση στὸν τομέα τῶν ἰδεῶν, σύγχυση στὸν κοινωνικὸ τομέα, σύγχυση...


Δὲν ἔφταιγε ἡ ἐφημερίδα ποὺ ἔκανε τώρα αὐτὲς τὶς σκέψεις. Τὰ σκεφτότανε ὅλα αὐτὰ τὸν τελευταῖο καιρό, πότε μὲ λιγότερη, πότε μὲ περισσότερη ἔνταση. Σκεφτότανε τὸ σκοτεινὸ πρόσωπο τῆς ζωῆς. Τὴν εἰρήνη, τὴ βαθιὰ τούτη λαχτάρα, ποὺ κρέμεται ἀπὸ μιὰ κλωστή. Σκεφτότανε τὴ φτώχεια, τὴν ἀθλιότητα. Σκεφτότανε τὸ φόβο ποὺ ἔχει μπεῖ στὶς καρδιές.


Στὸν καθρέφτη, δίπλα του, εἶδε τὸ πρόσωπό του. Ἕνα πολὺ συνηθισμένο πρόσωπο. Τίποτα δὲ μαρτυροῦσε τὴν ταραχὴ ποὺ εἶχε μέσα του.


Εἶχε πολεμήσει κι αὐτὸς στὸν τελευταῖο πόλεμο. Καὶ εἶχε ἐλπίσει. Μὰ τώρα ἤτανε πιὰ χωρὶς ἐλπίδα. Ναί, δὲ φοβότανε νὰ τὸ ὁμολογήσει στὸν ἑαυτό του πῶς ἤτανε χωρὶς ἐλπίδα.


Μιὰ σειρὰ ἀπὸ διαψεύσεις ἐλπίδων ἦταν ἡ ζωή του. Εἶχε ἐλπίσει τότε,...


Εἶχε ἐλπίσει ὕστερα...


Κάποτε, πρὶν ἀπὸ χρόνια, εἶχε ἐλπίσει στὸν κομμουνισμό. Μὰ εἶχε διαψευσθεῖ κι ἐκεῖ. Τώρα δὲν εἶχε ἐλπίδα σὲ καμιὰ ἰδεολογία!


Ζήτησε ἕνα ποτήρι νερὸ ἀκόμα. Αὐτὴ ἡ διάψευση ἀπὸ τὶς λογῆς-λογῆς ἰδεολογίες ἤτανε βέβαια γενικὸ φαινόμενο. Καὶ παραπάνω ἀπὸ τὴ διάψευση, ἡ κούραση, ἡ ἀδιαφορία, ποὺ οἱ πιὸ πολλοί, ἡ μεγάλη πλειοψηφία νιώθει μπροστὰ στὶς διάφορες ἰδεολογίες.


Κοίταζε τὰ τρόλλεϋ ποὺ περνάγανε ὁλοένα στὴ λεωφόρο, τὸ πλῆθος... Μπροστά του, ἡ ἐφημερίδα ἀνοιχτή. Ὅλα αὐτὰ ποὺ εἶχε δεῖ καὶ πρωτύτερα: ἡ σκιὰ τοῦ καινούριου πολέμου, ἡ Ἰνδοκίνα, οἱ δυὸ αὐτοκτονίες γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, ἡ «Κοσμικὴ Κίνησις»...


Τσιγάρα! ἕνας πλανόδιος μπῆκε.


Πῆρε ἕνα πακέτο.


Στὶς ἕξι σελίδες τῆς ἐφημερίδας: ἡ ζωή. Κι αὐτός, ἤτανε τώρα ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει ἐλπίδα.


Θυμήθηκε, πρὶν ἀπὸ χρόνια, ἤτανε παιδὶ ἀκόμα, εἶχε ἀρρωστήσει βαριὰ μιὰ θεία του, ξαδέρφη τῆς μητέρας του. Τὴν εἴχανε σπίτι τους. Ἦρθε ὁ γιατρὸς· βγαίνοντας ἀπὸ τὸ δωμάτιο τῆς ἄρρωστης, εἶπε μὲ ἐπίσημο ὕφος:


Δὲν ὑπάρχει πλέον ἐλπίς!


Ἔτσι κι αὐτός, τώρα, εἶχε φτάσει στὸ σημεῖο νὰ λέει:


- Δὲν ὑπάρχει πλέον ἐλπίς!


Τοῦ φάνηκε φοβερὸ ποὺ ἤτανε χωρὶς ἐλπίδα. Εἶχε τὴν αἴσθηση πὼς οἱ ἄλλοι στὸ καφενεῖο τὸν κοιτάζανε κι ἄλλοι ἀπὸ τὸ δρόμο σκέφτονταν καὶ ψιθυρίζανε μεταξύ τους: «Αὐτὸς ἐκεῖ δὲν ἔχει ἐλπίδα!» Σὰ νὰ ἦταν ἔγκλημα αὐτό. Σὰ νὰ εἶχε ἕνα σημάδι πάνω του ποὺ τὸ μαρτυροῦσε. Σὰ νὰ ἤτανε γυμνὸς ἀνάμεσα σὲ ντυμένους.


Σκέφτηκε τὰ διηγήματα ποὺ εἶχε γράψει, δίνοντας ἔτσι μιὰ διέξοδο στὴν ἀγωνία του. Ἄγγιζε θέματα τοῦ καιροῦ μας: τὸν πόλεμο, τὴν κοινωνικὴ δυστυχία... Ὡστόσο, δὲν τὸ ἀποφάσιζε νὰ τὰ ἐκδώσει. Φοβότανε! Φοβότανε τὴν ἐτικέτα ποὺ θὰ τοῦ δίνανε σίγουρα οἱ μὲν καὶ οἱ δέ. Ὄχι, ἔπρεπε νὰ τὰ βγάλει. Στὸ διάολο ἡ ἐτικέτα! Αὐτὸς ἦταν ἕνας ἄνθρωπος, τίποτε ἄλλο. Οὔτε ἀριστερὸς οὔτε δεξιός. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ εἶχε ἐλπίσει ἄλλοτε, καὶ τώρα δὲν ἔχει ἐλπίδα, καὶ ποὺ νιώθει χρέος του νὰ τὸ πεῖ αὐτό. Βέβαια, ἄλλοι θἄχουν ἐλπίδα, σκέφτηκε. Δὲν μπορεῖ παρὰ νἄάχουν.


Ξανάριξε μιὰ ματιὰ στὴν ἐφημερίδα: ἡ Ἰνδοκίνα, ἡ «Κοσμικὴ Κίνησις», τὸ ρεσιτὰλ πιάνου, οἱ δυὸ αὐτοκτονίες γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, οἱ «Μικρὲς Ἀγγελίες»...


ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφομηχανή...


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ραδιογραμμόφωνον...


ΖΗΤΕΙΤΑΙ τζὶπ ἐν καλῇ καταστάσει...


ΖΗΤΕΙΤΑΙ τάπης γνήσιος περσικὸς...


Ἔβγαλε τὴν ἀτζέντα του, ἔκοψε ἕνα φύλλο κι ἔγραψε μὲ τὸ μολύβι του:


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ἐλπίς


Ὕστερα πρόσθεσε τὸ ὄνομά του καὶ τὴ διεύθυνσή του. Φώναξε τὸ γκαρσόνι. Ἤθελε νὰ πληρώσει, νὰ πάει κατευθείαν στὴν ἐφημερίδα, νὰ δώσει τὴν ἀγγελία του, νὰ παρακαλέσει, νὰ ἐπιμείνει νὰ μπεῖ ὁπωσδήποτε στὸ αὐριανὸ φύλλο.

Ντύλαν Τόμας - Χωρίς να είμαστε τίποτε άλλο παρα μόνο άνθρωποι

Χωρίς να είμαστε τίποτ’ άλλο παρά μόνο άνθρωποι, περπατήσαμε μέσ’ απ’ τα δέντρα


Φοβισμένοι, αφήνοντας τις λέξεις μας να είναι τρυφερές


Από φόβο μήπως ξυπνήσουμε τις κουρούνες,


Από φόβο μήπως έρθουμε


Αθόρυβα μέσα σ’ έναν κόσμο φτερών και κραυγών.


Αν ήμασταν παιδιά, ίσως να σκαρφαλώναμε,


Θα πιάναμε τις κουρούνες να κοιμούνται, και δεν θα σπάγαμε ούτε κλαράκι,


Και, μετά το μαλακό ανέβασμα,


Θα τινάζαμε τα κεφάλια μας πιο πάνω απ’ τα κλαριά


Για να θαυμάσουμε την τελειότητα των άστρων.
Πέρα απ’ τη σύγχυση, όπως συμβαίνει συνήθως,


Και τον θαυμασμό για όσα ο άνθρωπος γνωρίζει,


Πέρα απ’ το χάος θα ‘ρχόταν η μακαριότητα.


Αυτό, τότε, είναι ομορφιά, είπαμε,


Παιδιά που με θαυμασμό κοιτάζουν τ’ αστέρια,


Είναι ο σκοπός και το τέλος.
Χωρίς να είμαστε τίποτ’ άλλο παρά μόνο άνθρωποι, περπατήσαμε μέσ’ απ’ τα δέντρα.

Κική Δημουλά - Ο πληθυντικός αριθμός


Ο έρωτας


όνομα ουσιαστικόν


πολύ ουσιαστικόν,


ενικού αριθμού,


γένους ούτε αρσενικού ούτε θηλυκού,


γένους ανυπεράσπιστου.


Πληθυντικός αριθμός


οι ανυπεράσπιστοι έρωτες.


Ο φόβος,


όνομα ουσιαστικόν,


στην αρχή ενικός αριθμός


και μετά πληθυντικός:


οι φόβοι.


Οι φόβοι


για όλα από δω και πέρα.


Η μνήμη,


κύριο όνομα των θλίψεων,


ενικού αριθμού,


μόνον ενικού αριθμού


και άκλιτη.


Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη.


Η νύχτα,


όνομα ουσιαστικό, γένους θηλυκού,


ενικός αριθμός.


Πληθυντικός αριθμός


οι νύχτες.


Οι νύχτες από δω και πέρα.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ


Πακτωλός εκατομμυρίων ευρώ, κατέληξαν ως προμήθειες τόσο σε ελληνικά υπουργεία όσο και στο Πολεμικό μας Ναυτικό, σύμφωνα με το Ειρηνοδικείο του Μονάχου. Το αντάλλαγμα ήταν η παραγγελία των τεσσάρων υποβρυχίων.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΗΚΟ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821

ΑΠ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" ΣΤΗ ΝΕΤ, ΤΩΡΑ...
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ...ΠΑΝΤΑ!

Τρεις στους 10 μεγαλογιατρούς με "χρυσούς" λογαριασμούς

Τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ διαθέτουν τρεις στους δέκα μεγαλογιατροί που ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ακόμη και επιμελητές, διευθυντές του ΕΣΥ και πανεπιστημιακοί...

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, το ΣΔΟΕ έλεγξε συνολικά 300 μεγαλογιατρούς και όπως προέκυψε οι τρεις στους δέκα εμφανίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή δηλώνουν στην εφορία εισοδήματα 40.000 με 60.000 ευρώ που είναι οι αποδοχές τους από το ΕΣΥ.
Όπως δήλωσε στο κανάλι ο συντονιστής της έρευνας του ΣΔΟΕ βρέθηκαν ακόμη και λογαριασμοί πάνω από 4 εκ. ευρώ που δεν δικαιολογούνται εύκολα, αν λάβει κανείς υπόψη τα εισοδήματά τους.

http://www.nooz.gr/greece/treis-stous-10-megalogiatrois-me-xrusois-logariasmois

Muhammad.

Σύμφωνα με την Columbia Encyclopedia του 2000 το πιο διαδεδομένο όνομα είναι Muhammad, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκδοχών γραφής και προφοράς του. Έχει υπολογιστεί πως περισσότεροι από 150 εκατομμύρια άνδρες στον κόσμο φέρουν το όνομα Muhammad.

o ΟΜΠΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 1821

Τη συμβολή της Ελλάδας, λίκνου της δημοκρατίας, στην ίδρυση και λειτουργία... των Ην. Πολιτειών, επισημαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε διακήρυξη για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας στην οποία υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας ως γέφυρας ανάμεσα στις δυο χώρες αλλά και ως ένα από τα πλέον δυναμικά στοιχεία της αμερικανικής κοινωνίας.
Πριν 190 χρόνια η Ελλάδα επανέκτησε την ανεξαρτησία της και αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην Ιστορία σε σύμβολο δημοκρατίας τονίζει, μεταξύ άλλων, ο κ. Ομπάμα και σημειώνει ότι καθώς η Αμερική αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή ορόσημο για το λίκνο της δημοκρατίας, γιορτάζουμε επίσης τη θερμή φιλία μας με την Ελλάδα και τη διαχρονική επιρροή της ελληνικής κουλτούρας στη χώρα μας
Καθώς οι ιδρυτές της Αμερικής οραματίζονταν μα νέα διακυβέρνηση αντλούσαν από τις βασικές δημοκρατικές αρχές που αναπτύχθηκαν στην αρχαία Ελλάδα αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος και σημειώνει ότι στην πορεία των αιώνων οι αρχές αυτές - δημοκρατία, ισότητα και ελευθερία - έχουν εμπνεύσει τους πολίτες μας και ολόκληρο τον κόσμο.
Ο κ. Ομπάμα επισημαίνει ότι η σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα υπερβαίνει τις κοινές αξίες μας και ενδυναμώνεται από την ξεχωριστή επιρροή της ελληνικής κουλτούρας στη ζωή μας. Από την αρχιτεκτονική των ιστορικών μνημείων μας, τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία που διδάσκεται στις μαθητικές αίθουσες, η Αμερική αντλεί γνώση από τις βαθιές πνευματικές παραδόσεις των Ελλήνων.
Υπογραμμίζει, επίσης, τη συμβολή της ελληνικής ομογένειας που έχει διατηρήσει τα καλύτερα της παράδοσής της, και ταυτόχρονα έχει εμπλουτίσει τον εθνικό μας χαρακτήρα, και τονίζει ότι η σχέση αυτή ανάμεσα στις δυο χώρες και τους λαούς τους δεν περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά αφορά και το κοινό μέλλον και τη δέσμευση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ως φίλοι και σύμμαχοι.
Με αυτό το σκεπτικό, ολοκληρώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ανακηρύσσω την 25η Μαρτίου 2011 ως Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας, εθνική ημέρα εορτασμού της ελληνικής και αμερικανικής δημοκρατίας, και καλώ τον λαό των ΗΠΑ να την τιμήσουν με τις ανάλογες εκδηλώσεις και ενέργειες.Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο: Διακήρυξη Ομπάμα για την 25η Μαρτίου http://24wro.blogspot.com/2011/03/25_7399.html#ixzz1HdvIfW6m

Ο εγκέφαλος των υπέρβαρων ατόμων, φθείρετε πολύ περισσότερο

Αμερικανοί ερευνητές απέδειξαν σε πρόσφατη έρευνα ότι ο εγκέφαλος των υπέρβαρων ατόμων, μετά την ηλικία των 40 ετών, φθείρετε πολύ περισσότερο από τον εγκέφαλο των ατόμων που διατηρούν ένα φυσιολογικό βάρος.
Η έρευνα έγινε σε εθελοντές από 40 ετών μέχρι και 60. Τα άτομα αυτά χωρίστηκαν σε τρία γκρουπ, ανάλογα με το σωματικό τους βάρος (κανονικά, υπέρβαρα, παχύσαρκα) και τους ζητήθηκε να λύσουν μερικά προβλήματα.
Τα αποτελέσματα των προβλημάτων έδειξαν μικρές διαφορές, αλλά οι αξονικές τομογραφίες απέδειξαν ότι στα υπέρβαρα άτομα υπήρχε έντονη εγκεφαλική φθορά.


Επίσης, το επίπεδο της ατροφίας του εγκεφάλου συνδέεται άμεσα με τον Δείκτη Μάζας Σώματος. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ένα υπέρβαρο άτομο έχει παράλληλη ατροφία του εγκεφαλικού ιστού - στο μετωπιαίο λοβό, τον ιππόκαμπο και την μετωπιαία συνέλιξη. Σε σύγκριση με τα άτομα με φυσιολογικό βάρος, αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου έχουν 8% λιγότερο όγκο.

http://www.nooz.gr/woman/paxusarkia--eufuia

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

"Συμπληρώνεται ένας χρόνος πρωτόγνωρης προσπάθειας αλλαγών στη χώρα μας και θυσιών του λαού μας- σήμερα αναγνωρίζονται από όλους στην Ευρώπη και ανοίγουν μία θετική προοπτική για το μέλλον", τόνισε ο πρωθυπουργός, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής. "Τίποτα δεν μας χαρίστηκε, τίποτα δεν είχε προεξοφληθεί, φθάσαμε εδώ με την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης του προβλήματος".
ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΤΑ "ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΑΚΙΑ"
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ, ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΑΚΙΑ, ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ.
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ, ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΠΕΡΙΑ, ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΥΓΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΜΑΤΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ.....μμμμ.....ΜΕ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΡΕΤΣΙΝΑ ή ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΙ...!!!!

**** ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ  ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 30-40 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ...ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ!!!!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

η μηχανη του χρονου, αποψε στισ 22.00 ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ?ΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο Κ. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ

Μ'αρέσει που όταν λέω για αύξηση στο αφεντικό μου δε με αγριοκοιτάζει αλλά πεθαίνει στα γέλια.


¨Ασε που έδιωξε κανα δυο που δε μου άρεσε η μούρη τους.
Μ'αρέσει που πολλοί φίλοι μου μετανάστευσαν για καλύτερο μέλλον,γιατί θα έχω extra προορισμούς διακοπών στο εξωτερικό.¨Ασε που όλο και κάτι θα στέλνουν τις γιορτές.
Μ'αρεσει που ακρίβηνε η βενζίνη και είναι απλησίαστη ,και κουνάω λιγότερο το αμάξι γιατί αυτό σημαίνει ότι θα το έχω για περισσότερα χρόνια,κάνω καλό στην καρδιά μου και είμαι και πολύ μούρη όταν προτείνω σε φίλους να πάμε τσάρκα με το αμάξι στην εθνική.Ασε που όταν πάμε για μπάνιο το καλοκαίρι τσοντάρουν πια όλοι για βενζίνη ενώ παλιά κάναν τον κινέζο.
Μαρέσει που τα καφενεία έχουν γεμίσει άνεργους επιστήμονες με 2 μεταπτυχιακά.Πλέον πας για ουζάκι και αντί για μπάλα συζητάς για μαύρες τρύπες τουλάχιστον.
Μαρέσει που οι σερβιτόροι άρχισαν να λένε πάλι ευχαριστώ όσα λίγα και να είναι τα τιπς και αν τους δώσουν.
Επιπλέον για τις γκόμενες ,είσαι σίγουρος πια 100% ότι δε σε θέλει για τα λεφτά σου.
Μ'αρέσει που ο κουλουρτζής έξω από τα μπουζούκια έχει πιο πολύ δουλειά από τη λουλουδού μέσα στα μπουζουκια.
Μ'αρέσει ο καφές που κερδίζω στο τάβλι με φιλαράκια αποτελεί το 2%του μισθού μου που σημαίνει ότι σε 50 παρτίδες έχω βγάλει ένα μισθό
Μ'αρέσει που θα κόψουν τα επιδόματα.Δεν άντεχα να περιμένω σε ουρές όρθιος.
Μ'αρέσει που το μέλλον της χώρας είναι αβέβαιο, γιατί σε όλους μας έλειπε λίγο πολύ η περιπέτεια στη ζωή μας.
Μ'αρέσει που μπορώ να έχω κατάθλιψη ελεύθερα.Παλιά μου τα είχαν πρήξει όλοι'Τι σου λείπει ρε μαλάκα?Τη δουλειά σου την έχεις,το αμαξάκι σου,τι άλλο θες?'
Μ'αρέσει που στο σούπερ μάρκετ σπάνια περιμένεις πια τον μπροστά να χτυπήσει 2 καρότσια ψώνια,και αν πέσεις σε τέτοιον,του λες να σε καλέσει και σένα στο πάρτυ. Μ'αρέσει που βλέπω αυτούς που αποταμιεύαν τόσα χρόνια ,να χάνουν τα λεφτά τους,γιατί νιώθω καλύτερα που εγώ τα χάλαγα πάντα μέχρι τελευταίο ευρώ και τώρα από 'σπάταλος' έγινα 'προνοητικός'γιατί τουλάχιστον πρόλαβα και τα χάρηκα.

Μ' αρέσει που γίνονται πιο πολλοί πολιτικοί γάμοι, γιατί σε αυτούς τουλάχιστον δε χρεώνουν για τους πολυέλαιους.
Μ'αρέσει που την έχουν δει ξαφνικά όλοι οικολόγοι, και καλά ότι κάνουν οικονομία γιατί προστατεύουν το περιβάλλον.
Μ'αρέσει που λένε ότι θα ξαναγυρίσουμε στη δραχμή, γιατί επιτέλους θα ξοδέψω τις δραχμές που είχα φυλάξει για ενθύμιο και μου έσπαγαν τα νεύρα όταν δεν είχα μία και υπολόγιζα ότι αντιστοιχούν σε 60-70 ευρώ αλλά δεν τις άλλαζε πια η τράπεζα.
Μ'αρέσει που αν πω ότι δουλέυω 2 φορές τη βδομάδα με κοιτούν με συμπάθεια και μου λένε κουράγιο, ενώ πιο παλιά σκεφτόντουσαν 'Ρε τον τεμπέλη'..
Μ'αρέσει που θα έχω και γω μία ιστορία πόνου και δυστυχίας να λέω στις επόμενες γενιές για το παρελθόν της χώρας,όπως εμείς ακούγαμε για χούντα και 2ο παγκόσμιο. Αλλιώς θα με πέρναγαν για πολύ φλώρο..

3 ΛΩΡΙΔΕΣ

ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ, ΠΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 2 ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΜΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ(ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ?)!!!!

ΓΕΜΑΤΗ Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 24 ΒΑΘΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΑΚΙΑ ΟΥΡΕΣ,  ΣΤΑ ΣΤΕΚΙΑ ΤΟ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ  ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ.

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΟ ΤΟ http://lefteria.blogspot.com/2011/03/1821_5222.html

ΚΑΚΩΣ ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΙ NEW YORK TIMES

Βγαίνουν αλώβητοι οι πλούσιοι πιστωτές
Τα μέτρα των Ευρωπαίων αρκούν μόνο για μια προσωρινή ανάπαυλα αναφέρει δημοσίευμα των New York Times υπογραμμίζοντας για την χώρα μας ότι κακώς πέφτει όλο το βάρος στους Έλληνες φορολογούμενους

Διαμαρτυρίες στη Θεσσαλονίκη

Χωρίς εκτεταμένα επεισόδια, αλλά με δεκάδες συνθήματα και πανό διαμαρτυρίας απλών πολιτών ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί για την 25η Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος. Σε μικρή απόσταση από την επίσημη εξέδρα συγκεντρώθηκαν μέλη του ΠΑΜΕ, οι οποίοι μάλιστα παρέλασαν μετά το τελευταίο στρατιωτικό τμήμα.
Κατά τη διάρκεια της παρέλασης που έγινε στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέλη του ΠΑΜΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών (ΣΠΙΘΑ), της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο και της Πρωτοβουλίας Σωματείων είχαν πάρει θέση σε σημεία κοντά στην εξέδρα και φώναζαν συνθήματα κατά της πολιτικής της κυβέρνησης, του μνημονίου και της επίθεσης στη Λιβύη.
Παράλληλα, μέλη της Χρυσής Αυγής πέταξαν φέιγ βολάν με ακραία μηνύματα.
Μόλις τελείωσε η παρέλαση, διαδηλωτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο επιχείρησαν να κάνουν πορεία μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, αλλά τους εμπόδισε ισχυρή δύναμη των ΜΑΤ. Μετά την αποχώρηση των επισήμων έκαναν τελικά την πορεία τους, όπως και τα μέλη του ΠΑΜΕ.

ΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Παιδιά μου!Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὀποῦ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατούσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δεν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε να φθάσω τὰ ἴχνη τῶν.


Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα να σᾶς ἴδω, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι να σᾶς εἴπω, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ..


ἀγῶνος μας καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ’ αὐτὸν ὁ


ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ’ αὐτὰ να κάμομε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα.


Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἴχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἴχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ’ ἡμέραν οἱ διδάσκαλοι σᾶς καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δεν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἤταν σοφοί, καὶ ἀπὸ ἔδω ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν τῶν.


Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικούσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνούσαν τες πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφ’ οὐ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν να λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δεν ἐπῇρε μαζὶ τοῦ οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους ἀλλ’ ἁπλούς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθειᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὄλες τες γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητας καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δεν ἠμπόρεσε κανένας να τοὺς καμεὶ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν.


Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοι μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοιαν καὶ ἐτρώγονταν μεταξὺ τοὺς, καὶ ἔτσι ἔλαβαν καιρὸ πρώτα οἱ Ῥωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἤλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμπορούσαν, διὰ να ἀλλάξει ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ’ ἐστάθη ἀδύνατο να τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἔναν ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρὸ τοῦ ἔκαμε. Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε ἕνα βιτσερὲ (ἀντιβασιλέα), ἔναν πατριάρχη, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐξουσία τῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος ἔκαμαν ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. Ὕστερον ἔγιναν οἱ κοτζαμπάσηδες (προεστοί) εἰς ὅλα τὰ μέρη. Ἡ τρίτη τάξις, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ προκομμένοι, τὸ καλύτερο μέρος τῶν πολιτῶν, μὴν ὑποφέροντες τὸν ζυγὸ ἔφευγαν, καὶ οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν καὶ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα των, καὶ ἔτσι ὁ λαός, ὅστις στερημένος ἀπὸ τὰ μέσα τῆς προκοπῆς, ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν καταστάσῃ, καὶ αὐτὴ αὔξαινε κάθε ἥμερα χειρότερα, διότι, ἂν εὑρίσκετο μεταξὺ τοῦ λαοῦ κανεὶς μὲ ὀλίγην μαθήση, τὸν ἐλάμβανε ὁ κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἤ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν ἔμπορο τῆς Εὐρώπης ὡς βοηθὸς τοῦ ἢ ἐγίνετο γραμματικὸς τοῦ προεστού. Καὶ μερικοὶ μὴν ὑποφέροντες τὴν τυραννίαν τοῦ Τούρκου καὶ βλέποντας τὲς δόξες καὶ τες ἠδονὲς ὅπου ἀνελάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τὴν πίστη τοὺς καὶ ἐγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καὶ τοιουτοτρόπως κάθε ἡμέρα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ ἐπτώχαινε.


Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη καταστάσῃ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φυγάδες γραμματισμένους ἐμετέφραζαν καὶ ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία καὶ εἰς αὐτοὺς πρέπει να χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, διότι εὐθὺς ὅπου κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ λαὸ ἐμάνθανε τὰ κοινὰ γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε ποίους εἴχαμε προγόνους, τὶ ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καὶ ἄλλοι πολλοὶ παλαιοὶ μας, καὶ ἐβλέπαμε καὶ εἰς ποίαν καταστάσῃ εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μας ἦλθεν εἰς τὸ νοῦ να τοὺς μιμηθοῦμε καὶ να γίνουμε εὐτυχέστεροι. Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ Ἑταιρεία.


Ὅταν ἀποφασίσαμε να κάμομε τὴν Ἐπανάσταση, δεν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα οὔτε πὼς δεν ἔχομε ἅρματα οὔτε ὅτι οἱ Τούρκοι ἐβαστούσαν τὰ κάστρα καὶ τάς πόλεις οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε: “ ποῦ πάτε ἔδω να πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα;”, ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναίοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι, ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση.


Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἔνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα τοῦ ἐζύμωνε, τὸ παιδὶ τοῦ ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δύο χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τοὺς Τούρκους, ὀποῦ ἄκουγαν Ἕλληνα καὶ ἔφευγαν χίλια μίλια μακρά. Ἑκατὸν Ἕλληνες ἔβαζαν πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καὶ ἕνα καράβι μίαν ἁρμάδα. Ἀλλὰ δεν ἐβάσταξε!.


Ἤλθαν μερικοὶ καὶ ἠθέλησαν να γένουν μπαρμπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κεφάλι. Μας πονοῦσε τὸ μπαρμπέρισμα τοὺς. Μὰ τὶ να κάμομε; Εἴχαμε καὶ αὐτουνὼν τὴν ἀνάγκη. Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια καὶ ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ ὁμόνοια. Καὶ ὅταν ἔλεγες τὸν Κώστα να δώσει χρήματα διὰ τάς ἀνάγκας τοῦ ἔθνους ἤ να ὑπάγει εἰς τὸν πόλεμο, τοῦτος ἐπρόβαλλε τὸν Γιάννη. Καὶ μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο κανεὶς δεν ἤθελε οὔτε να συνδράμει οὔτε να πολεμήσει. Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δεν εἴχαμε ἕνα ἀρχηγὸ καὶ μίαν κεφαλή. Ἀλλὰ ἔνας ἔμπαινε πρόεδρος ἕξι μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ ἄλλος καὶ τὸν ἔριχνε καὶ ἐκάθετο αὐτὸς ἄλλους τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἔνας ἤθελε τοῦτο καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο. Ἴσως ὅλοι ἠθέλαμε τὸ καλό, πλὴν καθένας κατὰ τὴν γνώμη του. Ὅταν προστάζουνε πολλοί, ποτὲ τὸ σπίτι δεν χτίζεται οὔτε τελειώνει. Ὁ ἔνας λέγει ὅτι ἡ πόρτα πρέπει να βλέπει εἰς τὸ ἀνατολικὸ μέρος, ὁ ἄλλος εἰς τὸ ἀντικρινὸ καὶ ὁ ἄλλος εἰς τὸν Βορέα, σὰν να ἦτον τὸ σπίτι εἰς τὸν ἀραμπὰ καὶ να γυρίζει, καθὼς λέγει ὁ καθένας. Μὲ τοῦτο τὸν τρόπο δεν κτίζεταί ποτέ τὸ σπίτι, ἀλλὰ πρέπει να εἶναι ἔνας ἀρχιτέκτων, ὀποῦ νὰ προστάζει πώς θὰ γένει. Παρομοίως καὶ ἡμεῖς ἐχρειαζόμεθα ἔναν ἀρχηγὸ καὶ ἔναν ἀρχιτέκτονα, ὅστις νὰ προστάζει καὶ οἱ ἄλλοι να ὑπακούουν καὶ νὰ ἀκολουθοῦν. Ἀλλ’ ἐπειδὴ εἴμεθα εἰς τέτοια καταστάσῃ, ἐξ αἰτίας τῆς διχονοίας, μας ἔπεσε ἡ Τουρκιὰ ἐπάνω μας καὶ κοντέψαμε να χαθοῦμε, καὶ εἰς τοὺς στερνοὺς ἑπτὰ χρόνους δὲν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.


Εἰς αὐτὴ τὴν καταστάση ἔρχεται ὁ βασιλεύς, τὰ πράγματα ἠσυχάζουν καὶ τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ γεωργία καὶ οἱ τέχνες ἀρχίζουν να προοδεύουν καὶ μάλιστα ἡ παιδεία. Αὐτὴ ἡ μάθησις θὰ μας αὐξήσει καὶ θὰ μας εὐτυχήσει. Ἀλλὰ διὰ να αὐξήσομεν, χρειάζεται καὶ ἡ στερέωσις τῆς πολιτείας μας, ἡ ὁποία γίνεται μὲ τὴν καλλιέργεια καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Θρόνου. Ὁ βασιλεὺς μας εἶναι νέος καὶ συμμορφώνεται μὲ τὸν τόπο μας, δεν εἶναι προσωρινός, ἀλλ’ ἡ βασιλεῖα του εἶναι διαδοχικὴ καὶ θὰ περάσει εἰς τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν του, καὶ μὲ αὐτὸν κι ἐσείς καὶ τὰ παιδιὰ σᾶς θὰ ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε τὴν πιστὴ σας καὶ να τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος. Ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καὶ φυλάττουν μία Θρησκεία. Καὶ αὐτοί, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχοντο καὶ μισοῦντο καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, μένουν σταθεροὶ εἰς τὴν πιστὴ τους.


Να μὴν ἔχετε πολυτέλεια, να μὴν πηγαίνετε εἰς τοὺς καφενέδες καὶ τὰ μπιλιάρδα. Να δοθεῖτε εἰς τάς σπουδὰς σας καὶ καλύτερα να κοπιάσετε ὀλίγον, δύο καὶ τρεῖς χρόνους καὶ να ζήσετε ἐλεύθεροι εἰς τὸ ἐπίλοιπο τῆς ζωῆς σας, παρὰ να περάσετε τέσσαρους – πέντε χρόνους τῇ νεότητα σας, καὶ να μείνετε ἀγράμματοι. Να σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γράμματά σας. Να ἀκούετε τάς συμβουλὰς τῶν διδασκάλων καὶ γεροντοτέρων, καὶ κατὰ τὴν παροιμία, “ μύρια ἤξευρε καὶ χίλια μάθαινε”. Ἡ προκοπὴ σας καὶ ἣ μαθήσή σας να μὴν γίνει σκεπάρνι μόνο διὰ τὸ ἄτομό σας, ἀλλὰ να κοιτάζῃ τὸ καλὸ τῆς κοινότητος, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικὸ σας.


Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων, ἔμεινα ἀγράμματος, καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχωρήση, διότι δεν ὁμιλῶ καθὼς οἱ δάσκαλοί σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἴδα, ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα, διὰ να ὠφεληθεῖτε ἀπὸ τὰ περασμένα καὶ ἀπὸ τὰ κακὰ ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τὴν ὁποίαν να ἀποστρέφεστε, καὶ να ἔχετε ὁμόνοια.


Ἐμᾶς μὴ μᾶς τηράτε, πλέον. Τὸ ἔργο μας καὶ ὁ καιρὸς μας ἐπέρασε. Καὶ αἱ ἡμέραι τῆς γενεᾶς, ἡ ὁποία σᾶς ἄνοιξε τὸ δρόμο, θέλουν μετ’ ὀλίγον περάσει. Τὴν ἡμέρα τῆς ζωῆς μας θέλει διαδεχθεὶ ἡ νύκτα καὶ ἡ αὐριανὴ ἥμερα. Εἰς ἐσὰς μένει να ἰσάσετε καὶ να στολίσετε τὸν τόπο, ὀποῦ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε καὶ διὰ να γίνει τοῦτο πρέπει να ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρόνου καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία!

ΤΑΧΑΛΙΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, λόγω πραγματοποίησης παρέλασης πεζοπόρων τμημάτων, στη Λεωφόρο Μ.Αλεξάνδρου, την Παρασκευή 25-3-2011), ώρα 11.00′, από την 05.00΄ώρα το πρωί της ίδιας ημέρας, θα απαγορευτεί η στάθμευση και από την 07.00΄ ώρα της ίδια ημέρας θα απαγορευτεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς της πόλης, μέχρι και το πέρας της παρέλασης:
1. Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

2. Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της από το Λευκό Πύργο μέχρι την Πλατεία Ηλεκτρικής Εταιρείας.

3. Καραϊσκάκη και Καλλιδοπούλου, στα τμήματά τους από οδό Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.
- Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.
- Τα Αστικά Λεωφορεία θα κινούνται μέσω των οδών Ν.Γερμανού- Λ.Στρατού-Δελφών κ.λ.π.»

Διαβάστε περισσότερα: http://www.newsblog.gr/index.php/53591/kykloforiakes-rythmiseis-parelasi#ixzz1Hb7yUOB5

Το μήνυμα Παπούλια για την 25η Μαρτίου

«Τιμούμε σήμερα την επέτειο της 25ης Μαρτίου, μία ημέρα έμπνευσης και συγκίνησης. Το έπος της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας μας θυμίζει τα ιδανικά για τα οποία πολέμησαν οι αγωνιστές του ‘21.


Ήταν ο δικός τους άδολος και αγνός πατριωτισμός που αφύπνισε το υποσυνείδητο του λαού, ενεργοποιώντας παράλληλα το κίνημα του φιλελληνισμού η απήχηση του οποίου έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις. Η διεθνής κοινή γνώμη θαύμασε τον ελληνικό ηρωισμό, συγκλονίστηκε και διδάχθηκε. Στις μέρες μας, η αντιμετώπιση μίας ιστορικής πρόκλησης όπως η οικονομική κρίση απαιτεί ανάλογη αφοσίωση σε ένα κοινό και υψηλό όραμα που θα δίνει διέξοδο σε έναν κόσμο ευμετάβλητο και κάποιες φορές δραματικά εύθραυστο.

Η τραγωδία που βιώνει η Ιαπωνία μας θυμίζει τη φθαρτότητα της ύλης, τη ματαιότητα του καταναλωτισμού και του πλούτου, την ασημαντότητα της ανθρώπινης ζωής μπροστά στην απολυτότητα της φύσης. Μας συγκλονίζει και εγείρει προβληματισμό ως προς την τήρηση στοιχειωδών κανόνων ασφάλειας αλλά επίσης ως προς τις αρχές της λελογισμένης χρήσης της Επιστήμης.

Η παράλογη επιμονή της Τουρκίας να χτίσει πυρηνικό εργοστάσιο σε ένα σημείο ιδιαίτερα σεισμογενές, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ελληνικό χώρο όσο και την ασφάλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, πρέπει να απαντηθεί άμεσα. Σε επίπεδο θεσμικό και με την απαραίτητη συνδρομή των εταίρων μας, η Τουρκία οφείλει να καταλάβει πως δεν ζει μόνη αλλά συνυπάρχει σε ένα διεθνές περιβάλλον με συγκεκριμένους κανόνες και όρια.

Με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, καλούμαστε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του ’21. Το οφείλουμε εξάλλου στους αγωνιστές της Επανάστασης, και ακόμα περισσότερο στη νέα γενιά που αναζητά πρότυπα και σημεία αναφοράς».

1821...o ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ

Μήνυμα της Βουλευτού Πιερίας Μαρίας Μίχου για την 25η Μαρτίου

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί για τον Ελληνισμό μια γιορτή με ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς αναδεικνύει την περήφανη ιστορία της Ελλάδας και τις θυσίες των ηρώων της.
Δεν είναι μόνο η μέρα της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας αλλά και μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Μια ξεχωριστή διπλή γιορτή με επίκαιρα μηνύματα για την ελευθερία, τη δημοκρατία την κοινωνική δικαιοσύνη, την ομοψυχία, το σεβασμό στο συνάνθρωπο, σε μια περίοδο που η χώρα μας περνά μια από τις δυσκολότερες στιγμές στη νεότερη ιστορία της.

Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί για όλους ένα φωτεινό παράδειγμα γενναιότητας και αποφασιστικότητας, αξιών που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας και οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές.

Σήμερα το χρέος μας είναι να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ιστορία δείχνει ότι αυτό θα γίνει μόνο αν είμαστε ενωμένοι κρατώντας ψηλά τα ιδανικά του έθνους μας. Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ότι είμαστε αντάξιοι της ιστορίας της χώρας μας.
Μήνυμα του βουλευτη Γιάννη Αμοιρίδη

Εκατόν ενενήντα χρόνια πριν, στις 25 Μαρτίου, το κίνημα για τη λευτεριά γεννήθηκε.
Η μικρή τότε Ελλάδα ένωσε τις δυνάμεις της, όρθωσε ανάστημα στους δυνάστες της και νίκησε. Μια νίκη που δεν μας χαρίστηκε, μα πληρώθηκε με το αίμα των ηρώων του ’21. Η Ελευθερία και η Δημοκρατία άνθισαν και πάλι στην γη που τις γέννησε.
Σήμερα, που ο Ελληνισμός αποτίνει φόρο τιμής στους πρωτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης και συνάμα γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, σε καιρούς δύσκολους, η πατρίδα και πάλι μας χρειάζεται . Η ελληνική κοινωνία περνά δύσκολες μέρες και καλείται να πραγματοποιήσει μια ιστορική μετάβαση. Δεν είναι εύκολο, ούτε ανώδυνο. Είναι όμως αναγκαίο. Καλούμαστε όλοι να δουλέψουμε μαζί, για μια Ελλάδα όπου κυριαρχεί το δίκαιο , η αλληλεγγύη οι ίσες ευκαιρίες.

Οι αστείρευτες δυνάμεις των ελλήνων αποτελούν την εγγύηση για τη δικαίωση της νέας εθνικής προσπάθειας.

Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους

Γιάννης Αμοιρίδης

Βουλευτής Πιερίας

Μήνυμα του βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμου

Ο απανταχού Ελληνισμός με εθνική υπερηφάνεια αλλά και βαθύ αίσθημα ιστορικής ευθύνης γιορτάζει σήμερα διπλά. Την Επανάσταση του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, της οικονομικής κρίσης και της ανασφάλειας, ο πολίτης έχει μεγαλύτερη ανάγκη να βρει σταθερές και αξίες όπως αυτές για τις οποίες αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας και απέδειξαν ότι για την ελευθερία και την τιμή δεν υπάρχει καμιά υποχώρηση.

Εύχομαι το μήνυμα, η ιστορική γνώση, οι αξίες που οδήγησαν το έθνος στην Ελευθερία, να καταστούν ο φάρος και ο οδηγός για όλες τις γενιές των Ελλήνων.


Δέκα επτά δημοσιογράφοι από την Ισπανία στην Πιερία


Επίσκεψη γνωριμίας στην Πιερία πραγματοποιούν 17 δημοσιογράφοι από την Ισπανία και θα μείνουν στην περιοχή μας για ένα τριήμερο.Η ομάδα των Ισπανών δημοσιογράφων που ασχολούνται με τουριστικά θέματα, θα βρίσκεται στην Κατερίνη από το Σάββατο 26 Μαρτίου και επικεφαλής της θα είναι ο Don BLAS ESTEBAN BARRANCO, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Φορέα EUROMED (Madrid), Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων APETEX στην Ισπανία και καθηγητής στην Κοινωνιολογία του Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos της Μαδρίτης.Τα τοπικά ισπανικά μέσα ενημέρωσης που εκπροσωπούν, ενδεικτικά είναι: Suplemento de Turismo της εφημερίδας La Razón, Πανισπανικό Ραδιοφωνικό Δίκτυο Cadena COPE, εφημερίδα Hoy της Extremadura, Ηλεκτρονικό Δελτίο Τουρισμού Boletín Digital Turístico, Περιοδικό Revista “Arte de Vivir”, τηλεοπτική εκπομπή “Pasaporte TV” της Málaga, τουριστική ιστοσελίδα www.extremadura.com, Περιοδικό Οινικού Τουρισμού “Turismo y Vinos-Turvin”, ραδιοφωνική αλυσίδα EsMadrid Radio, ηλεκτρονικό τουριστικό περιοδικό Extremadura digital, ηλεκτρονικό τουριστικό περιοδικό Alicante digital, περιοδικό Revista Ibérica, ηλεκτρονικό τουριστικό περιοδικό Revista La Alcazaba (digital) προς όλο τον ισπανόφωνο κόσμο [Ισπανία-Λατινική Αμερική] , ηλεκτρονικό τουριστικό περιοδικό Revista Alfatur (digital) προς όλο τον ισπανόφωνο κόσμο [Ισπανία-Λατινική Αμερική], ηλεκτρονικό τουριστικό περιοδικό APETEX (digital) προς όλο τον ισπανόφωνο κόσμο [Ισπανία-Λατινική Αμερική], ηλεκτρονικό τουριστικό περιοδικό CEATE Nwes (digital), ηλεκτρονικό τουριστικό περιοδικό Media digital en Italia, ραδιοφωνική εφημερίδα ταξιδιών Diario de viajes esRadio της Madrid, εφημερίδα El Día της Castilla-La Mancha, κ.ά.Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Πιερία προγραμματίσθηκε να επισκεφθούν τα σημαντικότερα ιστορικά, πολιτιστικά και οικολογικά αξιοθέατα του νομού μας και να έχουν συνάντηση εργασίας με τους εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, του τουριστικού κλάδου και του Φεστιβάλ Ολύμπου. Συμπληρωματικά θα επισκεφθούν τα αντίστοιχα αξιοθέατα της πόλης της Θεσσαλονίκης και θα έχουν συνάντηση εργασίας με τη νέα Δημοτική Αρχή του κ. Μπουτάρη. Η επίσκεψή τους στην Πιερία αποτελεί αποδοχή πρόσκλησης του κ. Βαγγέλη Καραβαγγέλη, επίκουρου καθηγητή στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης - Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), μέλους της Ένωσης Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος και πρώην Διευθυντού του ΕΟΤ στην Ισπανία ενώ στη διαμόρφωση και υλοποίηση του προγράμματος επίσκεψής τους συνέβαλαν εθελοντικά και οι: Ασλανίδου Σ.- Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης & Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Τριανταφύλλου Δ.- Καθηγητής στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης – Προϊστάμενος στο Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), Αθανασιάδης Στ.- Διερμηνέας της Ισπανικής Γλώσσας και Συνοδός Πολιτιστικών και Τουριστικών Γκρουπς, Κατσιώκαλης Π.-Γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Πιερίας & Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου της HATTA/Ελληνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Τουριστικών Πρακτόρων, Σφήκας Δ. - Μέλος της ΕΔΣΤΕ & Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΦΚ «Πιερικός Αρχέλαος», Σκούφας Αθ.- Καθηγητής στο Επαγγελματικό Λύκειο Επανομής-Οινοποιός, Γραβαρίας Γ.-Διευθυντής του Ξενοδοχείου Mediterranean Villages (5*) στην Παραλία Κατερίνης, Καμπούρης Γ.- Διευθυντής του Ξενοδοχείου Capsis (4*) στη Θεσσαλονίκη, Μπέλλος Λ.- Διευθυντής του Κτήματος Μπέλλου στα Πιέρια, Γεροβασιλείου Β.- Οινολόγος και Ιδρυτής του Μουσείου Οίνου Επανομής, Παπαθανασίου Γ.- Δήμαρχος Δίου-Λιτοχώρου, Τσιμήτρη Μ.- Αντιδήμαρχος Δίου-Λιτοχώρου, Ιατρού Μ.- Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Πασχαλούδης Ν.- Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του ΟΡΦΕΟ, Σωτηρίου Ε.-Στέλεχος του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σαμακοβλής Μ.- Αρχιτέκτονας και ιδιοκτήτης της Εταιρίας Τουριστικών Λεωφορείων «Σαμακοβλής Μίλτος-Τουριστικό Γραφείο», Γαλανός Α.- Δημοσιογράφος Πιερίας, η Ταβέρνα «Αχινός» (Κατερίνη) και το CAFÉ “VENTO” (Κατερίνη).

ΤΕΧΝΗΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

Το Κατάρ συνεχίζει να εντυπώσιάζει με τα σχέδια για τη διεξαγωγή του μουντιάλ 2022…

Όσοι σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες και σκέφτονται τον καυτό ήλιο της ερήμου μάλλον βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα. Τα σχέδια που βρίσκονται στα σκαριά για τα νέα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ μοιάζουν βγαλμένα από ακριβή παραγωγή επιστημονικής φαντασίας στο Χόλιγουντ.
Ομάδα μηχανικών του πανεπιστημίου του Κατάρ βρήκε τον τρόπο να αντιμετωπίσει τις ακραίες θερμοκρασίες στα γήπεδα, με την κατασκευή τεχνητού σύννεφου.
Το σύννεφο αυτό θα είναι τηλεκατευθυνόμενο, κατασκευασμένο από 100% ελαφρά καρβονικά υλικά, γεμισμένο με ένα επίσης ελαφρύ αέριο, το ήλιο και του οποίου οι ενεργειακές ανάγκες του θα καλύπτονται από τον ήλιο, από τέσσερις μηχανές.

Το κόστος της κατασκευής, της οποίας σκοπός θα είναι να μπλοκάρει τις ακτίνες του καυτού ήλιου της ερήμου θα κυμανθεί στα 500.000 δολάρια, ενώ δεν έχει πάρει ακόμη έγκριση από τη FIFA
Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο: Τεχνητό σύννεφο στα γήπεδα του Κατάρ http://24wro.blogspot.com/2011/03/blog-post_8887.html#ixzz1HYqZ98Km

ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΕΙΧΕ 23,6 μ ΥΨΟΣ!!!

Οι ιαπωνικές Αρχές ανακοίνωσαν πως ο σεισμός της 11ης Μαρτίου προκάλεσε τσουνάμι ύψους ..
23,6 μέτρων σε ορισμένες περιοχές της Βορειοανατολικής Ιαπωνίας, την ίδια ώρα που σημειώθηκε ένας ισχυρός μετασεισμός, ενώ ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών πλησιάζει τους 10.000.


Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο: Ιαπωνία: Το τσουνάμι είχε ύψος 23,6 μέτρα! http://24wro.blogspot.com/2011/03/236_25.html#ixzz1HYlsO9vy