Καθώς είναι μέρες ακινησίας στο χώρο των αγοροπωλησιών ακινήτων...
οι βουλευτές όλων των κομμάτων έβλεπαν με ενδιαφέρον σήμερα στη Βουλή ένα δημοσίευμα της εφημερίδας »Τα Νέα», που αναφέρεται σε ρυθμίσεις, με τις οποίες διεκολύνονται πλέον οι αγοραπωλησίιες ακινήτων  και σε υπηκόους χωρών πέραν της Ε.Ε. σε παραμεθόριες περιοχές. Εκεί δηλαδή που εχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους, κυρίως, πλούσιοι από Ρωσία, Ουκρανία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Γεωργία, ακόμα και Αλβανία, ΗΠΑ ,Καναδά, Σουηδία κλπ. για εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α.
Με νόμο, παύουν, λοιπόν, να θεωρούνται παραµεθόριες περιοχές, ως προς τις δικαιοπραξίες ακινήτων, για πολίτες χωρών πέραν της Ε.Ε., οι νοµοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, οι 4 της Κρήτης, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Γρεβενών, Κοζάνης, Ηµαθίας, Πιερίας και Καβάλας. Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές είχαν ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς µε νοµοθετική διάταξη του 1927 !