Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

ΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κατερίνης με την αριθ. 400/2011 απόφασή του αποφάσισε:1. Α. Ορίζεται η χρονική διάρκεια της εμποροπανήγυρης να είναι από 04-09-2011 έως 10-9-2011 και ο τόπος τέλεσης ο καθιερωμένος και διαμορφωμένος ανάλογα για τον σκοπό αυτό χώρος.


Β. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται άδεια, η ισχύς της οποίας είναι επτά (7) ημερών.


Οι άδειες θα χορηγούνται βάσει του άρθρου 16 παρ.1 του Ν.3769/2009, α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) και ε) σε λοιπούς εμπόρους.


Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με δημόσια κλήρωση που

Πρόσκληση ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑΣ

Κίνητρα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προσφέρει ο ΟΑΕΔ προκειμένου να απασχολήσουν εκπαιδευόμενους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας. Ειδικότερα από 1/1/2011, με την υπ’ αριθμ. 4301/40/26-10-2010 απόφαση του Δ.Σ. αύξησε το ποσό της επιδότησης από 6 σε 12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση και να ενισχύσει το θεσμό της Μαθητείας. Η επιδότηση

Σημειώνεται ότι το σύστημα της μαθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ συνδυάζει την θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη, με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές, ασκούνται από 4-6 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες ηλικίας 16-23 ετών, που προάγονται στη Β’ Τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων. Δηλαδή οι μαθητές είναι ηλικίας και πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι της Α΄ τάξης Λυκείου. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους χορηγούνται δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται, τους χορηγείται επίδομα στέγασης και σίτισης, όπως και αναβολή στράτευσης, ενώ λαμβάνουν και σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.


Και κατά τα τέσσερα εξάμηνα μαθητείας οι μαθητές αμείβονται για την εργασία τους στον εργοδότη όπου γίνεται η πρακτική τους άσκηση και η αμοιβή του ασκούμενου μαθητή αναλογεί στο 70% του κατώτατου μισθού που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αρ. 1186/Δ5.4/24-1-2011 ΚΥΑ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΦΕΚ 119/Β/8-2-2011). Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την αρ. Α50462/25-8-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Με την επιδότηση της ημερήσιας αμοιβής του μαθητευόμενου κατά 12 ευρώ από τον ΟΑΕΔ η επιβάρυνση για τον εργοδότη περιορίζεται στο ποσό των 11,5 ευρώ ημερησίως.


Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας, με έδρα τους τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Κάθε χρόνο φοιτούν σε αυτές περίπου 12.000 μαθητές.


Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ Μαθητείας χορηγείται πτυχίο με επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων επιπέδου ΙΙΙ που τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταδεικνύουν ότι το σύστημα Μαθητείας παρουσιάζει θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά στην ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό των ασκούμενων μαθητών που απασχολείται μετά το πέρας των σπουδών ανέρχεται στο 70% ενώ σε ορισμένες ειδικότητες αγγίζει το 90% του συνολικού αριθμού των μαθητών.


Τέλος, ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προετοιμάζει την αναβάθμιση της Μαθητείας που αποτελεί το κατεξοχήν εκπαιδευτικό σύστημα που συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός αναπτύσσει συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και τους φορείς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο της έρευνας στην αγορά εργασίας για τη διαμόρφωση του πανελλήνιου χάρτη των ειδικοτήτων.


Οι ειδικότητες στα ενεργά προγράμματα σπουδών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, για τις οποίες ο Οργανισμός αναζητά επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευόμενους με καθεστώς μαθητείας είναι οι εξής:


-Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου


-Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου


-Τεχνιτών Αμαξωμάτων


-Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων


-Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών


-Τεχνιτών Εργαλειομηχανών


-Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών


-Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων


-Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου)


-Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων


-Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών


-Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας


-Αργυροχρυσοχοΐας


-Ωρολογοποιίας


-Αισθητικής Τέχνης


-Κομμωτικής Τέχνης


-Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων


-Γραφικών Τεχνών –Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου


-Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ


-Συντηρητών Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης


-Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων


-Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων


-Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής


-Μαγειρικής Τέχνης


-Υφάσματος – Ένδυσης


-Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας


-Βοηθών Γενικής Νοσηλείας


-Βοηθών Φαρμακείου


-Ξυλουργών – Επιπλοποιών


-Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου


-Φυτοτεχνιτών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου


-Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων


-Επεξεργασίας Γούνας


-Κτιριακών Έργων


Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα για την Πρακτική Άσκηση των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας στα τηλέφωνα 210-99.89.711 – 99.89.919 (κ. Δημοπούλου, κ. Μπαρτσώκα).

15 ΛΕΠΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δε χρειάζεται παραπάνω από ένα τέταρτο της ώρας σωματική άσκηση μέτριας έντασης κάθε μέρα για να κερδίσει ένας άνθρωπος κατά μέσο όρο τρία ακόμα χρόνια ζωής και να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου κατά 14%!

Ερευνητές, με επικεφαλής τον Τζι Πανγκ Γουέν του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών Υγείας της Ταϊβάν, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Reuters, τονίζουν ότι μια απλή άσκηση όπως το γρήγορο βάδισμα μπορεί να ωφελήσει τον καθένα σημαντικά, άνδρες και γυναίκες, νέους και γέρους, υγιείς και αρρώστους. «Είναι μια συμβουλή που ταιριάζει στους πάντες», δήλωσε ο Γουέν.

TA NEA TOY ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Ανδρέας Τάτος, Θανάσης Καραγκούνης (Ατρόμητος) και Πολ Κεϊτά (ΠΑΣ Γιάννινα) είναι τα ονόματα από την εσωτερική αγορά που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό, την ώρα που στη λίστα παικτών από το εξωτερικό για τη θέση του αμυντικού χαφ προστέθηκε ο 28χρονος διεθνής Καμερουνέζος αμυντικός χαφ της Αστον Βίλλα Ζαν Μακούν.

Ο Μακούν προτάθηκε στους Πειραιώτες με την Αστον Βίλα να τον παραχωρεί ως δανεικό και η περίπτωσή του εξετάζεται πλέον σοβαρά. Πρόκειται για έναν παίκτη που έπαιξε από το 2001 έως το 2008 στη Λιλ. Ακολούθησε μία τριετία στη Λιόν για να πάρει μεταγραφή το 2011 στην ’στον Βίλα. Είναι διεθνής με το Καμερούν από το 2003, μετρώντας 54 συμμετοχές.

Aγαλμα του Ηρακλή

Ένα μαρμάρινο ακέφαλο άγαλμα του Ηρακλή, που χρονολογείται στο 2ο αιώνα της χριστιανικής εποχής, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο Ισραήλ, κατά τις εκσκαφές που έγιναν για την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής βορειοανατολικά του Τελ-Αβίβ, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, Ουάλιντ Ατρας.
Όπως δήλωσε στο ισραηλινό ραδιόφωνο, «το άγαλμα από λευκό μάρμαρο, ύψους μισού μέτρου, εξαιρετικού καλλιτεχνικού κάλους, είναι ένα σπάνιο εύρημα, καθώς το υλικό αυτό δεν υπάρχει στο Ισραήλ και κατά συνέπεια είχε εισαχθεί».
Ο εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι το άγαλμα θα εκτεθεί στο κοινό ύστερα από εργασίες αποκατάστασης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παναθηναϊκός: Στο Τελ Αβίβ με στόχο το εκτός έδρας γκολ


 Για το Τελ Αβίβ αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού με το Γιόσου Σαριέγκι να δηλώνει εν όψει της αναμέτρησης με τη Μακάμπι για τα πλέι οφ ου Europa League ότι οι «πράσινοι» θα είναι πιο έτοιμοι απ' ό,τι στο ματς με την Οντένσε και θα κυνηγήσουν το εκτός έδρας γκολ.

Ο επιμένων ελληνικά

Ελληνικά προϊόντα: Ο επιμένων (ακόμα) ελληνικά

του Γιώργου Κόκουβα

Η Ελλάδα δεν επενδύει στην βιομηχανία. Οι τολμηροί Έλληνες επιχειρηματίες είναι είδος προς εξαφάνιση. Μόνο οι βορειοευρωπαίοι παράγουν ποιοτικά προϊόντα.

Και άλλη τόση «γκρίνια» προέρχεται από όσους θεωρούν την φράση «ελληνική βιομηχανία» σύντομο ανέκδοτο. Ευτυχώς, οι ελληνικές εταιρίες που παράγουν τα παρακάτω προϊόντα διαψεύδουν όλα τα παραπάνω και φέρνουν στα ράφια των supermarkets τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά και αξεσουάρ με την σφραγίδα «made in Greece», αποδεικνύοντας ότι οι κολοσσοί και οι πολυεθνικές δεν είναι οι μόνες μας επιλογές.
Η αρκετά μεγάλη λίστα των ελληνικών προϊόντων λοιπόν –πολλά από τα οποία όλοι τα έχουμε ακούσει, βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας, αλλά δεν γνωρίζουμε ότι είναι ελληνικά- αποδεικνύει του… αντιλόγου το αναληθές. Παρ’ όλα αυτό, το κύριο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι αν μπορούμε να τα στηρίξουμε. Όταν στις μεγάλες αλυσίδες supermarket βρίσκουμε πάμφθηνες ξένες εναλλακτικές ή έχουμε συνηθίσει στα πιο γνωστά, αλλά ακριβά προϊόντα που μοιράζεται μαζί μας όλος ο πλανήτης, γιατί να προτιμήσουμε τα ελληνικά;
Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιο ποιοτικά από τα ξένα. Γιατί χρησιμοποιούν ελληνικές πρώτες ύλες και απασχολούν εγχώριο εργατικό δυναμικό. Γιατί τα χρήματα μένουν στην χώρα μας, οι εταιρίες φορολογούνται και το κράτος κερδίζει. Γιατί όσο περισσότερο τα προτιμάμε, τόσο περισσότερο –ελπίζουμε- θα πέφτει η τιμή τους. Και τελικά, γιατί έτσι μας αρέσει – για να αναφέρουμε μερικούς λόγους που μας έρχονται πρόχειρα στο μυαλό. Ιδού μερικά από τα προϊόντα που… επιμένουν ελληνικά.

Τα αναψυκτικά του Έλληνα
*Τα αναψυκτικά «Λουξ» εντάσσονται στην λίστα «Diamonds 2011 - Οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην περίοδο της κρίσης», εντυπωσιάζουν με την ντιζαϊνάτη συσκευασία τους και φυσικά, είναι ελληνικά και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα αντίστοιχα του εξωτερικού.
*Η ΕΨΑ «κερνάει» αναψυκτικά και χυμούς από την Αγριά του Πηλίου σε όλη την Ελλάδα από το 1924 (θρυλική η «πορτοκαλάδα μπλε» της).
*Τα αναψυκτικά Γεράνι μετρούν 83 χρόνια ιστορίας, με πρώτο σταθμό μια αυλή σπιτιού στο Γεράνι Κυδωνίας, που μετατράπηκε σε αυτοσχέδια μονάδα παραγωγής.
*Η Κλιάφα περίπου την ίδια εποχή ξεκινά να «ξεδιψά» τα Τρίκαλα και σταδιακά όλη την χώρα, ενώ κάνει ιδιαίτερα αισθητή την κοινωνική ευαισθησία της, μετατρέποντας τις παλιές τρικαλινές εγκαταστάσεις της σε Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού.
*Δείτε περισσότερα ελληνικά αναψυκτικά εδώ

Η μπύρα ημών η επιούσια
*Η 
ΦΙΞ «ξαναγύρισε» όπως ανακοινώνει συνθηματικά η ιστορική ζυθοποιία μέσα από την πρόσφατη καμπάνια της και επανακτά όλους τους φανατικούς λάτρεις του ζύθου, που πίνουν… μπύρα στ’ όνομά της. Στην ουσία, η ΦΙΞ ΕΛΛΑΣ έμαθε στους Έλληνες να πίνουν μπίρα, καθώς ιδρύθηκε το πολύ μακρινό 1864, έμεινε στην κορυφή των προτιμήσεων για έναν αιώνα και τελικά, μετά από ένα διάλειμμα, επέστρεψε στο τραπέζι μας το 2010.
*Άλλη μία μπύρα με ιδιαίτερη γεύση και τόπο καταγωγής την Κρήτη είναι η «Ρεθυμνιακή» -η μαύρη Ρεθυμνιακή μπαίνει στα αγαπημένα μας- που κερδίζει όλο και περισσότερους «θαυμαστές».
*Δείτε περισσότερες μπύρες που παράγονται στην Ελλάδα στο παρακάτω video.
 Τρώγωντας… ελληνικά
*Τα ζυμαρικά «Ήλιος» φροντίζουν για τις μακαρονάδες του Έλληνα από το 1934, ενώ το 1992, με την σειρά Spaghetti Espressi που βράζουν σε 2 λεπτά(!) πρωτοπορεί, εξασφαλίζοντας παγκόσμιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
*Τα παγωτά Κρι Κρι μας δροσίζουν από το 1954, οπότε και ξεκίνησαν να φτιάχνονται στο χέρι. Πλέον, παράγονται σε σύγχρονες μονάδες και χρησιμοποιούν αποκλειστικά ελληνικές πρώτες ύλες από τον νομό Σερρών όπου εδρεύει η εταιρία.
*Η σοκολατοποιία ΙΟΝ είναι αμιγώς ελληνική, επεκτείνεται, εξάγει, αλλά κυρίως μας γλυκαίνει με τα προϊόντα της. Η θρυλική σοκολάτα αμυγδάλου, οι καραμέλες «Baloo» και «O’Mammy» η γεύση των οποίων συνόδευσε τα παιδικά μας χρόνια, οι μη εξαιρετέες «νουαζέτες» και οι γκοφρέτες της είναι μερικά από τα προϊόντα που παράγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Φάληρο.
*Τα αρτύματα Brava (μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα κλπ) επιμένουν ελληνικά και από το 1987 επαναλάνσαρουν στην χώρα μας την ελληνική φίρμα μουστάρδας Delicia που νοστίμιζε τα φαγητά μας από το 1925.
*Η εταιρία Chipita είναι επίσης ελληνική και αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές παρουσίες στον χώρο των αρτολιχουδιών. Τα κρουασάν 7Days (όνομα με το οποίο κυκλοφορεί σε 35 χώρες)και τα bake rolls της είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή snacks που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν… ελληνικές ρίζες.
*Τις ελληνικές αξίες πρεσβεύει και η αθηναϊκή εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, που ιδρύθηκε το 1930 από τον Γιάννη και την Μαρία Γιώτη και μας τρέφουν… από την κούνια με τις βρεφικές –και όχι μόνο- τροφές τους.
*Από τις λίγες εταιρίες οι οποίες δεν έχουν εξαγοραστεί από κάποια πολυεθνική και παράγουν ελληνικό καφέ –όνομα και πράγμα- ο «Καφές Ουζούνογλου» είναι το όνομα που έχουν συνδυάσει όλοι οι Θεσσαλονικείς με το... μπρίκι τους εδώ και τέσσερις γενιές, από το 1928. 

Το ευ ζην… α λα ελληνικά
*
Παπούτσια Boxer: Η οικογένεια Φειδά ξεκίνησε την παραγωγή υποδημάτων στια αρχές του περασμένου αιώνα στην Καλαμάτα, ενώ σύντομα η εταιρία μεταφέρθηκε στην Αττική και μέχρι σήμερα παράγει τα ελληνικά παπούτσια Boxer. Δείτε τις φετινές συλλογές εδώ
*Folli Follie: Η εταιρία ιδρύθηκε στην Αθήνα την δεκαετία του ΄80 και έχει εξαπλωθεί σε 25 χώρες, κάνοντας γνωστά τα ρολόγια, τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ της. Στην Ιαπωνία μάλιστα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες εταιρίες πολυτελών ειδών, ωστόσο τα προϊόντα της διατηρούνται σε προσιτές τιμές.
*Καλλυντικά προϊόντα: Τα διεθνή βραβεία που αποσπούν τα φυσικά προϊόντα Korres, η καταξίωση των προϊόντων Apivita, η χρήση ελληνικών πρώτων υλών για τα καλλυντικά που παράγονται αποδεικνύουν ότι κρύβουμε μια… «μικρή Γαλλία» μέσα μας.
*Απορρυπαντικά: Η Rolco γράφει ιστορία στον χώρο των απορρυπαντικών στην χώρα μας, η οποία ξεκινά με το γνωστό σε όλους μας ΡΟΛ, συνεχίζεται με το AVA και το ESSEX και καταλήγει στην παραγωγή σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, όπως τα My Planet.
*Ελληνικά σαπούνια: Πριν από 60 χρόνια, η κρητική εταιρία Αρκάδι Soap κυκλοφόρησε το φυσικό της σαπούνι σε νιφάδες. Με αυτή την ιδιαίτερη μορφή του παρασκευάζεται ακόμη και σήμερα από τις πρώτες ύλες της φύσης: ελαιόλαδο, θαλασσινό αλάτι και νερό. Ακόμη μεγαλύτερη ιστορία έχουν τα σαπούνια και είδη τουαλέτας Παπουτσάνης, που άρχισαν να παράγονται στην Λέσβο στα τέλη του 19ου αιώνα και μας κρατούν… καθαρούς μέχρι και σήμερα. 
*Πρωτεϊνες Ηρακλής: Ακόμη πιο ειδικού ενδιαφέροντος, το συμπλήρωμα διατροφής για τους λάτρεις της άθλησης ή του body building Ηρακλής αποδεικνύει ότι υπάρχουν προϊόντα 100% ελληνικής παραγωγής για κάθε γούστο.
*Προφυλακτικά STOP: Ναι, υπάρχουν και ελληνικά προφυλακτικά! Οι παλιότεροι ίσως τα θυμούνται καλύτερα, αφού κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1965 και έγιναν από τις πιο αναγνωρίσιμες φίρμες του είδους. Πλέον, ανταποκρίνονται στις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και εγγυώνται… απόλαυση με τους διάφορους τύπους προϊόντων που διαθέτουν. Δείτε εδώ το ευφάνταστο spot των προφυλακτικών STOP.

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ


ΠΑΜΕ ΔΕΘ


ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Όταν ερωτεύεστε οι ορμόνες στο σώμα σας παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αλλαγές...

Στους άνδρες, η ορμόνη τεστοστερόνη που μεταξύ άλλων αυξάνει την επιθετικότητα και τη σεξουαλική ορμή, μειώνεται.

Αντίθετα στις γυναίκες, η τεστοστερόνη που συνήθως βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και είναι υπεύθυνη για τη σεξουαλική ορμή των γυναικών, αυξάνεται.

Και στα δύο φύλα αυξάνεται σημαντικά η κορτιζόνη που είναι η κατ΄ εξοχήν ορμόνη του στρες.
Το γεγονός ότι η τεστοστερόνη μειώνεται στους άνδρες ενώ αυξάνεται στις γυναίκες, ερμηνεύεται από τους ερευνητές ως μια προσπάθεια της φύσης να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο. Η μείωση των διαφορών συμβάλλει στη σύναψη στενών και ισχυρών σχέσεων μεταξύ των ερωτευμένων.

Σε έρευνες με ερωτευμένους που εξέταζαν τη δραστηριοποίηση νευρικών κυκλωμάτων στον εγκέφαλο, φάνηκε ότι υπάρχει αδρανοποίηση των κυκλωμάτων εκείνων που σχετίζονται με την άσκηση κριτικής προς τους άλλους ανθρώπους και την κοινωνία γενικότερα.

Οι ορμονικές αλλαγές και η απενεργοποίηση της κριτικής διάθεσης του εγκεφάλου, βοηθούν στη διαμόρφωση καλύτερων και πιο στενών σχέσεων στο ερωτευμένο ζευγάρι.
Εξ άλλου είναι γνωστό ότι οι ερωτευμένοι τυφλώνονται από την αγάπη τους και δεν βλέπουν τα λάθη ή τις ατέλειες του αγαπημένου ή της αγαπημένης τους.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την ανακάλυψη Ιταλών ερευνητών σχετικά με τις μεταβολές της τεστοστερόνης στα δύο φύλα κατά τον έρωτα. Στη σχετική έρευνα εξετάσθηκαν τα επίπεδα ορμονών σε 12 άνδρες και 12 γυναίκες που δήλωσαν ότι ήσαν ερωτευμένοι για 6 μήνες.
Τα αποτελέσματα από τους 24 ερωτευμένους συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα από 24 άλλους άνδρες και γυναίκες που είτε ήσαν μόνοι ή είχαν σταθερές μακροχρόνιες σχέσεις.
Ορισμένοι επιστήμονες, εκφράζοντας κριτική για τα ευρήματα και τα συμπεράσματα των Ιταλών ερευνητών, δηλώνουν ότι οι αλλαγές της τεστοστερόνης που παρατηρούνται πιθανόν να οφείλονται σε έντονη σεξουαλική δραστηριότητα. Σχετικά αναφέρουν ότι η περίοδος του έρωτα συνοδεύεται και από έντονο, συχνό σεξ.
Οι Ιταλοί ερευνητές όμως απέκλεισαν το ενδεχόμενο αυτό διότι τα άτομα που ήσαν στην ομάδα των 24 που δεν βρισκόντουσαν σε ερωτική φάση, είχαν ανάλογη σεξουαλική δραστηριότητα. Εξ άλλου προηγούμενες έρευνες έδειξαν στους άνδρες ότι το έντονο και συχνό σεξ, αυξάνει την τεστοστερόνη στο αίμα.
Δυστυχώς όμως όπως γνωρίζουμε, η ευτυχία του αρχικού έρωτα δεν διαρκεί για πάντα. Με τον ίδιο τρόπο που εμφανίζονται οι ορμονικές αλλαγές κατά την έναρξη του έρωτα, εξαφανίζονται όταν περάσουν από ένα έως δύο χρόνια.
Οι Ιταλοί ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα τεστοστερόνης στα ερωτευμένα ζευγάρια από ένα μέχρι δύο χρόνια μετά την έναρξη του έρωτά τους και βρήκαν ότι η τεστοστερόνη επέστρεψε στα φυσιολογικά της επίπεδα.
Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που για αιώνες οι άνθρωποι ήξεραν, ότι η αγάπη μας κάνει περίεργα και τρελά πράγματα, τώρα εξηγείται με ορμονικές αλλαγές και με τροποιοιήσεις της δραστηριότητας του εγκεφάλου.

Οι ανακαλύψεις αυτές έχουν πολλές προεκτάσεις. Αρχικά μας επιτρέπουν να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει μέσα μας όταν μας κτυπά ο έρωτας.
Παράλληλα όμως ορισμένοι γιατροί βλέπουν εδώ την ευκαιρία για θεραπευτικές παρεμβάσεις σε άτομα που έχουν δυσκολίες στο να συνάψουν ερωτικές σχέσεις ή ακόμη στο να έχουν μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή.
Αυτό φυσικά είναι ακόμη πρόωρο με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτουμε σήμερα. Αναμφίβολα όμως, ο τομέας αυτός των ερευνών έχει ακόμη πολλά να μας αποκαλύψει που θα είναι χρήσιμα τόσο για την κατανόηση της ψυχολογίας και συμπεριφοράς μας αλλά και για θεραπευτικούς σκοπούς.

GREEK YOGURT

Ελληνικό γιαούρτι από Τούρκο «Τσομπάνη»
Η μόδα που κατακτά την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ακούει στο όνομα...
«γιαούρτι αλά ελληνικά».

Θα περίμενε κανείς οι ελληνικές εταιρείες να κατέχουν τα σκήπτρα στη συγκεκριμένη αγορά, ωστόσο «νικητής» αναδεικνύεται με διαφορά η εταιρεία «Τσομπάνη» που ανήκει στον μόλις 39 ετών Τούρκο επιχειρηματία Χαμντί Ουλουκάγια.

Η συγκεκριμένη εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση στην αμερικανική αγορά «ελληνικού γιαουρτιού», στην οποία δραστηριοποιούνται επίσης, οι όμιλοι τροφίμων Kraft και Danone.

Πρόκειται για μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικογενειακή επιχείρηση με μόλις έξι χρόνια ζωής. Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Agro Farma είναι ο Χαμντί Ουλουκάγια, ο οποίος γεννήθηκε στην Τουρκία, αλλά συνεχίζει στην αμερικανική αγορά την οικογενειακή παράδοση τριών γενεών στην παραγωγή μεσογειακής διατροφής.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από τις πολυεθνικές εταιρείες, η επιχείρησή του καταγράφει θεαματικά αποτελέσματα. Την περασμένη χρονιά οι πωλήσεις του γιαουρτιού «Τσομπάνη» απέφεραν 257,3 εκατ. δολάρια στα ταμεία της εταιρείας, καταγράφοντας αύξηση 225% σε σχέση με το 2009.

ΜΕΧΡΙ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ -ΤΕΙ

Καθώς οι μέρες περνάνε η αγωνία για την ανακοίνωση των βάσεων...
μεγαλώνει. Μέχρι τις 25 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του γγ του υπουργείου Βασίλη Κουλαϊδή στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ακόμα και οι σχολές υψηλής ζήτησης θα κάνουν «βουτιά», ενώ άνοδος των βάσεων αναμένεται σε όσες σχολές εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση.
Επίσης υπολογίζεται ότι πάνω από 3.000 θέσεις στα ΤΕΙ της χώρας θα μείνουν ακάλυπτες.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Μήνυση Ιγκλέσιας στο ψευδοκράτος

Η εταιρεία Ιnternational Creative Τalent Αgency, που αντιπροσωπεύει τον Χούλιο Ιγκλέσιας, υπέβαλε μήνυση εναντίον τού παράνομου καθεστώτος των κατεχομένων, της εταιρείας Voyager Κibris(που παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου ΜeritCrystalΗoteland Casino στην κατεχόμενη Κερύνεια) και της εταιρείας ΝetΗoldings με έδρα την Κωνσταντινούπολη.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Φιλελεύθερος" το κατοχικό καθεστώς, το ξενοδοχείο και η τουρκική εταιρεία, όπως και ο "πρέσβης" της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο, "κορόιδεψαν τον Ισπανό τραγουδιστή, τον οποίο προσκάλεσαν να τραγουδήσει στα κατεχόμενα χωρίς προηγουμένως να του εξηγήσουν την πολιτική κατάσταση και το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η πράξη του θα ήταν παράνομη".
Στη μήνυση αναφέρεται ότι το ξενοδοχείο ΜeritCrystal Ηoteland Casino ανήκει σε Ελληνοκύπριο ξενοδόχο και το κατέλαβαν οι Τούρκοι μετά την τουρκική εισβολή, αλλάζοντας όνομα και ιδιοκτήτρια εταιρεία.
Το "Ζέφυρος", όπως είναι η αρχική ονομασία του, η οποία δεν έχει αλλάξει ποτέ, χρησιμοποιείται παράνομα από την εταιρεία Voyager Κibris και από το τουρκικό καθεστώς των κατεχομένων.
Η μήνυση κατατέθηκε σε Δικαστήριο της Ουάσιγκτον από τον δικηγόρο Αθανάσιο Τσιμπίδη εκ μέρους της εταιρείας που αντιπροσωπεύει τον παγκοσμίως γνωστό Ισπανό καλλιτέχνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μήνυση αναφέρεται ότι η Άγκυρα και το κατοχικό καθεστώς εξαπάτησαν επίσης τους καλλιτέχνες Τζένιφερ Λόπεζ, Ριχάνα και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, οι οποίοι όταν ενημερώθηκαν ακύρωσαν τις συναυλίες.
Ειδικά η κ. Λοπέζ, που είχε ενημερωτική συνάντηση με τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, καταδίκασε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο από την Τουρκία.

Κόβουν το ΕΚΑΣ σε χιλιάδες συνταξιούχους

Αυστηρότερα γίνονται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος ΕΚΑΣ, ενώ για πρώτη φορά τίθενται εισοδηματικές προϋποθέσεις των δικαιούχων, εκτός από το πραγματικό και το τεκμαρτό εισόδημα Ακόμα, και το "απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου".
Η εγκύκλιος με την οποία επαναπροσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), εκδόθηκε τη Δευτέρα

Εργαζόμενοι με ημερομηνία λήξης

Μετά το πρότζεκτ για προσλήψεις ανέργων μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του υπουργείου Εργασίας, το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί σχέδιο πενταμηνιτών εργατών στους δήμους.
Ενώ μέσω των ΜΚΟ προγραμματίζεται η πρόσληψη 55.000 ατόμων με βασικό "προσόν" την ανεργία και μεροκάματο 25 ευρώ, στο σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών οι προσλήψεις θα αφορούν

FT: Απογοητευτική η απόρριψη του ευρωομολόγου


ΔΙΝΟΥΝ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΦΟΡΩΝ

Απογοητευτική χαρακτηρίζουν σε άρθρο τους την Τετάρτη οι Financial Times την απόρριψη του ευρωομολόγου εκ μέρους του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί και της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ