Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΤΣΙΟΣ...ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ


Αποφασισμένη να αποδεσμεύσει κοινόχρηστους δημοτικούς, δημόσιους χώρους και θέσεις στάθμευσης, να "καθαρίσει" την πόλη και άλλες περιοχές του δήμου από τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα είναι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Κατερίνης.
Τα οχήματα αυτά εκτός από αισθητική όχληση αποτελούν και εστία μόλυνσης, ενώ είναι επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά που μπορεί να θελήσουν να παίξουν σε αυτά.
Ένα όχημα, σύμφωνα με
το Π.Δ. 116/5-3-2004, θεωρείται εγκαταλειμμένο όταν αφήνεται σε δημόσιους , δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, όταν εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, όταν εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του και όταν αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται, δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Ίτσιος:«…τα οχήματα που έχουν εγκαταλειφθεί είναι αρκετά και  ελέω της οικονομικής κρίσης και της μη καταβολής τελών κυκλοφορίας από ορισμένους οδηγούς ο αριθμός το τελευταίο διάστημα αυξήθηκε ακόμα περισσότερο. Τα οχήματα αυτά ρυπαίνουν το χώρο ζωής και δράσης μας. Καταστρέφουν την εικόνα της πόλης, ενώ πολλές φορές κρύβουν και άμεσο κίνδυνο για πεζούς και οχήματα» σημειώνει χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος, ο οποίος καλεί τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να προβούν άμεσα στην απομάκρυνση τους από κοινόχρηστους δημοτικούς, δημόσιους χώρους, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση θα υπάρξει η παρέμβαση της Δημοτικής Αστυνομίας.
Αξίζει να σημειωθεί  ότι ο εντοπισμός, η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός οχημάτων που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στους δρόμους, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των  Δήμων, οι οποίοι, μετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες  φροντίζουν  για την ανακύκλωσή τους παραδίδοντάς τα σε κέντρα επεξεργασίας ή σημεία συλλογής.