Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Διαζύγιο με παιδιά σε μικρή ηλικία

Διαζύγιο με παιδιά σε μικρή ηλικία
Νέες έρευνες επισημαίνουν ότι εάν οι γονείς πάρουν διαζύγιο όταν τα παιδιά τους είναι μικρά, αυτό επηρεάζει την ασφάλεια των μεταξύ τους σχέσεων ως ενήλικες. Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά όταν θα εκδοθεί το διαζύγιο τόσο πιο έντονες θα είναι οι συνέπειες στην ασφάλεια της σχέσης παιδιού-γονέα απ’ ότι αν γινόταν σε μεγαλύτερη ηλικία.