Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Ουράνια Κοράλλια (Ονειρεύομαι)/Coralli celesti (Sto sognando) ΠΟΙΗΜΑ του Θεοχάρη Μπικηρόπουλου στο Ιταλικό περιοδικό UT

Ουράνια Κοράλλια (Ονειρεύομαι)

Είναι κάποιες στιγμές
που χρειάζομαι το γαλάζιο της θάλασσας με τα κοράλλια.
Και τα κοπάδια με τα χρυσόψαρα.
Κάποιες άλλες στιγμές
χρειάζομαι το βαθύ σκοτάδι του άναστρου ουρανού.
Ονειρεύομαι τις στιγμές,
που τα κοράλλια θα γίνουν αστέρια, τα χρυσόψαρα γαλαξίες,
και το σκοτάδι θάλασσα.Coralli celesti (Sto sognando)

Ci sono alcuni istanti
in cui ho bisogno dell'azzurro del mare con i coralli.
E i branchi di pesciolini rossi.
In altri istanti
ho bisogno del buio profondo del cielo senza stelle.
Sogno gli attimi
in cui i coralli diventeranno stelle, i pesciolini rossi galassie,
e il buio mare.

Theocharis Bikiropoulos
Traduzione dal greco
Georgia Chaidemenopoulou


Theocharis Bikiropoulos vive a Katerini, tra i piedi del mitico Olimpo e la montagna Pieria delle nove Muse. E' autore di quattro raccolte poetiche e undici opere teatrali. E' giornalista. Ha fondato e pubblicato riviste di tematica socio-culturale. E' stato presentatore di varie trasmissioni e direttore di notizie in canali radiotelevisivi. Lavora come insegnante in un liceo tecnico.