Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

«Οι έρωτες της Ενδορφίνης»/Gli amori dell’ Endorfine του Θεοχάρη Μπικηρόπουλου ..." EDIZIONI UNIVERSUM, ITALIA.

ΕΦΗΜΕΡΙΑ
Εφημερεύει
πάντα μια καρδιά
για έκτακτη ανάγκη.
Ψάξε
να τη βρεις
σε ένα καρτερικό
κορμί.

GUARDIA
Sempre esiste un cuore
che e' di guardia


in caso di emergenza.
Va'
a trovarlo


in un corpo rassegnato. 

....ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ !
«Οι έρωτες της Ενδορφίνης»/Gli amori dell’ Endorfine
Η ποιητική ενότητα του Θεοχάρη Μπικηρόπουλου στην Ιταλική τριλογία
«TRA LUDICHE EVOLUZIONI INTERIORI SI CERCA L'AMORE/ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΝΑΖΗΤΑΤΑΙ Η ΑΓΑΠΗ»,
" EDIZIONI UNIVERSUM, ITALIA 2014