Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΑΘΗΝΑ. 19ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ" 251 ΓΝΑ-foto