Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, 8:00 μ.μ. Αστική Σχολή Αικατερίνης έκθεση του ζωγράφου Γιώργου Τζιόκα.