Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Πολωνία

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: " Reversed Roles at School: Flipped Classroom and Learning Through Teaching" διάρκειας δύο ετών

. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στις  16 – 21 Νοεμβρίου η πρώτη διακρατική συνάντηση εργασίας στο Szubin της Πολωνίας με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας.

Η πρώτη συνάντηση είχε ως στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων πάνω στις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο της εφαρμογής της μαθησιακής στρατηγικής “flipped classroom”. Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή ο καθηγητής δίνει  οδηγίες στους μαθητές ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα στο σπίτι (έρευνα, συνεργασία σε ομάδες, καταγραφή πληροφοριών, λύσιμο αποριών) και να συνεχίσουν την ολοκλήρωση των προς μάθηση εννοιών στο σχολείο μέσα από συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, παιχνίδι ρόλων κ.ά..

Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τον ερχόμενο Μάρτιο στην Ιταλία με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις επτά εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από την Παρασκευή Μελέγκου και τη Μαρία Νταντάμη.


Πηγή: Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ Πολωνία Πρόγραμμα Erasmus+ KA2