Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις προσωπικού και την οικονομική κατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.-Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΙΝΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Είκοσι τέσσερις μετατάξεις-μεταθέσεις παρατάσεις συμβάσεων και προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων και κατά συνέπεια να βελτιωθούν περεταίρω,
  και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα οι μετατάξεις που έγιναν αφορούν πέντε (5) νοσηλευτές ΤΕ, τέσσερις (4)  Μαίες ΤΕ, έντεκα (11) αδελφές Νοσοκόμες ΔΕ, δύο (2) βοηθητικό Υγειονομικό προσωπικό  ΥΕ, μία (1) εμφανίστρια χειρίστρια ακτινολογικού ΔΕ και μία (1) παρασκευάστρια ΔΕ.
Σε ότι αφορά τις παρατάσεις  Συμβάσεων , αυτές αφορούν  στην παράταση συμβάσεων επικουρικών ιατρών. Ειδικότερα, πέντε (5)  ιατροί πήραν παράταση της διετούς σύμβασης για ένα επί πλέον έτος, καθώς  επίσης την παράταση συμβάσεων λοιπού προσωπικού, δύο (2) Πληροφορικής ΤΕ και μία (1) Ραδιολογίας – Ακτινολογίας ΤΕ.


Μόνιμες θέσεις ιατρών του ΕΣΥ
Επίσης τον Ιούνιο εγκρίθηκαν  δώδεκα θέσεις μόνιμων ιατρών ΕΣΥ που αφορούν τις ειδικότητες νεφρολογίας (1), παθολογίας (2),παθολογίας ΤΕΠ (1),παιδιατρικής (2), παιδοψυχιατρικής (1), ψυχιατρικής (2) και ψυχίατροι με βαθμό Διευθυντή (3)
Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θέση του νεφρολόγου για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού έχει κατοχυρωθεί. Εντός τριμήνου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες προσλήψεις

Στελέχωση της ΜΕΘ

Έγινε αίτηση για την έγκριση πρόσληψης δέκα (10) επικουρικών Ιατρών διαφόρων   
ειδικοτήτων. Από αυτές εγκρίθηκε στις 29/11/2016 δύο θέσεις Επιμελητών Β΄ για τη στελέχωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) προκειμένου να ανοίξει και να λειτουργήσει. Από τις 22-11-2016 έχει μετακινηθεί στο Γ.Ν. Κατερίνης Ιατρός
 Επιμελητής Α΄  Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος για την προετοιμασίας λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Λειτουργίας του Νοσοκομείου.


Μόνιμες θέσεις λοιπού προσωπικού
Επίσης για το νοσοκομείο προορίζονται δέκα θέσεις μόνιμου λοιπού  προσωπικού από το διαγωνισμό 5Κ και ΙΕΓ. Προσήλθαν ήδη και εργάζονται  ένας μάγειρας ΔΕ και δύο νοσηλευτές ΔΕ.  Αναμένονται το επόμενο διάστημα ένας   Νοσηλευτής ΔΕ, ένας  χειριστής Ιατρικών Μηχανημάτων ΔΕ, ένας  Ραδιολογίας- Ακτινολογίας ΤΕ και πέντε  Διοικητικών Γραμματέων του ΨΤ του Γ.Ν. Κατερίνης.

Η οικονομική διαχείριση  του Νοσοκομείου

Σε ότι αφορά την οικονομική διαχείριση, δόθηκε το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 Є) τον Νοέμβριο για να αυξηθούν τα όρια του προϋπολογισμού έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες πιστώσεις για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Από τον Ιούνιο δόθηκαν πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες τριανταένα χιλιάδες ευρώ (5.831.000 Є) για εξόφληση προμηθευτών. Οι πληρωμές προχωρούν και θα καλύψουν και τον Οκτώβριο του 2016. Το Νοσοκομείο εξοφλεί τιμολόγια από το 2012 και οι τοπικοί προμηθευτές εξοφλούνται με δίκαιη χρονολογική σειρά. Τέλος, το Σεπτέμβριο πιστώθηκε στο λογαριασμό του Νοσοκομείου το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.377.000 Є) από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια και εξετάσεις.
                                                                      Ο  Διοικητής
                                                                Ανέστης Μυστρίδης