Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

‘ Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη 21 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης΄

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για πρόσληψη εικοσιένα (21) υπαλλήλων για το Γ.Ν. Κατερίνης με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν
μόνον οι μακροχρόνιοι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τις 12/12/2016 έως την 12η μεσημβρινή της 22/12/2016 (αναλυτικά πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ επιλέγοντας την έναρξη ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4000 μακροχρόνια ανέργων στην Υγεία).
 Με την πραγματοποίηση αυτών των προσλήψεων το νοσοκομείο Κατερίνης θα ενισχυθεί σε τμήματα τα οποία η υποστελέχωση έφτανε  έως και 30% τα τελευταία 7 χρόνια .
Αναλυτικά προκηρύχθηκα οι εξής θέσεις :
1 Οδηγός-πλήρωμα ασθενοφόρων ΔΕ
1 Τεχνικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων ΔΕ
1 Τεχνικός Ειδικότητας Υδραυλικών ΔΕ
1 Τεχνικός Ειδικότητας Ψυκτικών ΔΕ
2 Επισκέπτριες Μονάδας Υγείας
1 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
5 Μαίες ΤΕ
5 Βοηθοί Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Οδηγών ΥΕ
1 Ψυχολόγος ΠΕ
1 Λογοθεραπευτής ΤΕ
1 Ακτινοφυσικός ΠΕ
1 Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ΤΕ
   
       Ο Διοικητής του Γ.Ν.Κ.

    Μυστρίδης Ανέστης