Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Έρχονται 22 προσλήψεις στο Νοσοκομείο και ΕΟΠΥΥ Κατερίνης για κάλυψη κενών θέσεων

Έρχονται 22 προσλήψεις στο Νοσοκομείο και ΕΟΠΥΥ Κατερίνης για κάλυψη κενών θέσεων...
 Σε εφαρμογή του «Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας» εγκρίθηκε για το νοσοκομείο Κατερίνης,

η κάλυψη των κάτωθι θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ - ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 2
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1
ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 5
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 5

Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1
Ήδη, έχει αναρτηθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και να χρησιμοποιήσουν το σχετικό πεδίο κατοχύρωσης ηλεκτρονικών αιτήσεων με προθεσμία από 12-12-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 22-12-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή.