Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα εκδηλώσεων στο «Πάρκο των Χρωμάτων», για την τρέχουσα εβδομάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

18:00-19:00    “Μια Φορά κι Ένα Φτερό” ένα ροµαντικό
παραµύθι
αυτογνωσίας και αληθινής αγάπης (Θεατρική Οµάδα HIPPO TEATRE)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ