Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Χάθηκα- «Ο κήπος με τα ρόμπολα» του Θεοχάρη Μπικηρόπουλου

 Χάθηκα
 Χάθηκα στις σκέψεις
Χάθηκα στις λέξεις

Χάθηκα στους δρόμους
                                    στο πλήθος , στη νύχτα
Πάλεψα τις σκέψεις
Πάλεψα με λέξεις
Πάλεψα  με ανθρώπους
                                    στο πλήθος , στη νύχτα
Άφησα  τις σκέψεις
Άλλαξα  τις λέξεις
Κράτησα  εσένα
                            στο πλήθος, στη νύχτα
                                          

Από τη συλλογή «Ο κήπος με τα ρόμπολα» του Θεοχάρη Μπικηρόπουλου