Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ