Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Κι αν γυρίζει ο χρόνος

Κι αν γυρίζει ο χρόνος πίσω στην αρχή
όπως γυρίζει πίσω μια βιντεοκασέτα
το ίδιο αδέξια, με την ίδια ταραχή
τα ίδια θα κάναμε, άσ’ τα και γάμησέ τα.

                                                                                          Τίτος Πατρίκιος