Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΠΕΡΣΕΑΣ" ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης στην ατζέντα του Διοικητή Ανέστη Μυστρίδη.
Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κατερίνης  κ. Μυστρίδης Ανέστης είχε την  Πέμπτη 1/12/2016 και ώρα 11:00 συνάντηση εργασίας  με τα μέλη της επιτροπής σχεδιασμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων-ασκήσεων με  θέμα τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με τη συμμετοχή και του Γενικού  Νοσοκομείου Κατερίνης. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκτός από τα μέλη της Επιτροπής κ.  Πρασκευαϊδου Σταυρούλα, κ. Πούλου Σουλτάνα, κ. Τσιρογιάννη Αικατερίνη και η κ. Ιωαννίδου Σοφία  και ο κ. Δημητριάδης Γεώργιος Ειδικός Ιατρός του Νοσοκομείου ο οποίος θα στελεχώσει το υπαίθριο ιατρείο που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες της άσκησης.

Στη συνάντηση  συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ετοιμότητα του Νοσοκομείου σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών  «ΠΕΡΣΕΑΣ» και ειδικότερα το Σενάριο ΣΤ΄ «Μεγάλη προσέλευση συμβατικών ασθενών» που εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις.  Το Σενάριο, μεταξύ άλλων,  προβλέπει  απομάκρυνση περιπατητικών ασθενών και συγγενών από το χώρο του ΤΕΠ, καθορισμό επιπλέον χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νοσηλεία, όπως είναι ο χώρος των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.), ταυτοποίηση ασθενών και διαλογή (triage), προσεκτική καταγραφή των προσερχόμενων, παροχή πρώτων βοηθειών, σταθεροποίηση και μετακίνηση στην ανάλογη κλινική. Επιπλέον ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με τον καθορισμό του χώρου παραμονής των συγγενών και  των Μ.Μ.Ε., τη συχνότητα έκδοσης Δελτίων Τύπου από το Διοικητή, την πρόσβαση και την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων μέσα στο χώρο του Νοσοκομείου.

Με αφορμή την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας,  ο κ. Μυστρίδης Ανέστης τόνισε τον κομβικό ρόλο του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης στην ευρύτερη περιοχή του Νομού, και διαβεβαίωσε ότι το Νοσοκομείο Κατερίνης βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα τόσο για την αποτελεσματική διεξαγωγή της άσκησης όσο και για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε  έκτακτης  ανάγκης.