Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στη Ρουμανία στο πλαίσιο Erasmus+ προγράμματος

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Suceava της Ρουμανίας
στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2 προγράμματος με τίτλο “iYouth”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία, Πανεπιστήμια και Ιδρύματα από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να τεθούν οι στόχοι του προγράμματος και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος. Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στην πόλη Figueres της Ισπανίας.
     Συγκεκριμένα, ο στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει τον καινοτόμο τρόπο σκέψης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρωτοτυπία του προγράμματος ορίζεται στο γεγονός ότι οι μαθητές θα ζήσουν τον κόσμο στην πραγματική του διάσταση και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο στο πλαίσιο του σχολείου.

     Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, Διευθυντή Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ και την Αλκμήνη Παπανικολάου, φιλόλογο.