Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Ο χρόνος για το τριαντάφυλλό σου

Είναι ο χρόνος που έχεις χάσει για το τριαντάφυλλό σου που κάνει το τριαντάφυλλό σου τόσο σημαντικό.
Antoin de Saint-Exupéry, 1900-1940, Γάλλος συγγραφέας