Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

"Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ" ...και η απάντηση του ΥΠ.ΠΟ στον Α. ΒΕΤΣΟ

Φωτογραφία του Antreas Vetsos.Στο Ζερβοχώρι Ημαθίας υπάρχει ο παλαιός ιερός ναός του Αγίου Νικολάου, η ανέγερση του οποίου υπολογίζεται ότι έγινε περί τον 14ομ.Χ. αιώνα.
Εδώ και καιρό υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ως προς το κεραμοσκεπές πρόστεγο του ναού,
δεδομένου ότι εμφανίσθηκε σαθρότητα στα ξύλινα δοκάρια που συγκρατούν το πρόστεγο και υπάρχει προφανής κίνδυνος να συμβεί κατάρρευσή του, με πιθανότητα να κινδυνεύσουν και άνθρωποι, ιδίως τα παιδιά, καθώς ο χώρος είναι εντελώς ανοικτός.
Η ευθύνη για τον ναό ανήκει στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, στην οποία απευθύνθηκαν ο εφημέριος και οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι ζήτησαν τη λήψη προφυλακτικών μέτρων, όπως η κατασκευή περίφραξης περί το πρόστεγο του ναού, έστω πρόχειρης, και η ανάρτηση σχετικής προειδοποιητικής πινακίδας, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες, αλλά χωρίς να έχει υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση από την επικεφαλής της Υπηρεσίας αυτής.
Αναζητούσα συνεχώς στο τηλέφωνο επί μία εβδομάδα την κυρία προϊσταμένη της Εφορίας, αλλά αυτή εδέησε να δώσει σημεία ζωής μόλις μετά από 7ήμερη προσπάθειά μου. Και αντί να επιδείξει το αναμενόμενο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος αυτού, επιδόθηκε σε επιθετική έναντι εμού συμπεριφορά, χωρίς κανένα ίχνος σεβασμό σ’ έναν αναφερόμενο στην ίδια πολίτη, αρνούμενη μάλιστα να δηλώσει ότι θα προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, ώστε και το πρόστεγο του ναού να συντηρηθεί και διαφυλαχθεί, αλλά και να αποτραπεί κάθε κίνδυνος σε πρόσωπα και ιδίως στα παιδιά του χωριού, που παίζουν εκεί κοντά.
Είμαι αναγκασμένος, προς μεγάλη μου λύπη, να καταγγείλω δημοσίως την εν λόγω συμπεριφορά της κ. προϊσταμένης, η οποία απάδει σε δημόσιο λειτουργό, επιφορτισμένο μάλιστα για τη διαφύλαξη και προστασία της πολύτιμης εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς, ενώ θα έπρεπε να διακρίνεται από την αναγκαία ευαισθησία, καθώς η πατρίδα της έχει εμπιστευθεί ένα τόσο κρίσιμο και σημαντικό ρόλο.
Ηδη έχω θέσει το θέμα αυτό υπόψιν της αρμόδιας κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και ζητώ από κάθε αρμόδιο φορέα και πρόσωπο να πράξει τα δέοντα για την περίπτωση αυτή.
Το ενδιαφέρον για τα εθνικά και θρησκευτικά μας μνημεία θα πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, ιδίως από αυτούς που έχουν ταχθεί θεσμικώς προς τούτο.. Και επίσης να αξιολογηθεί ως προς τα καθήκοντα της εάν είναι αντάξια στο ρόλο της .και στην συμπεριφορά της..
.
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΒΕΤΣΟΣ
Πολιτευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝ.ΕΛ.

ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΜΕΣΗ.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Ιερός ναός Αγ. Νικολάου Ζερβοχωρίου Ημαθίας
ΣΧΕΤ.: Το από 23-12-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Α. Βέτσου
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό που αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση του εν
θέματι μνημείου και παρακαλούμε για τη διερεύνηση των όσων αναφέρονται σε αυτό, με
παράλληλη ενημέρωσή μας, καθώς και για την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να
διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ασφάλεια των επισκεπτών και η προστασία του
μνημείου.
Συν.: δύο (2) φύλλα
Εσωτ. Διανομή: ΓΔΑΠΚ
Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
& Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Έλενα Κόρκα
Ακριβές Αντίγραφο