Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Εκδήλωση για την βράβευση των μαθητών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου στην Νέα Έφεσο

 Φωτογραφία του Σάκης Καλαϊτζης.Φωτογραφία του Σάκης Καλαϊτζης.