Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Σ’ αυτή τη γη τίποτα δεν αντιστέκεται στο πέρασμα του χρόνου, μόνο ένα πράγμα είναι ταυτόχρονα προϊόν του χρόνου και νικητής του: το έργο τέχνης.