Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Δημόσιο: Έτσι θα επιλεγούν οι manager -Προκρίνεται 1 στους 13

Το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων αναμένεται να ξεκινήσει από το 2017 με την επιλογή των γενικών διευθυντών
μετά τον προσδιορισμό των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Για να ξεκινήσει
η επιλογή των προϊσταμένων ολοκληρώθηκε αρχικά η βαθμολογική κατάταξη με την τελευταία εκκρεμότητα της αναγνώρισης 7 ετών από τον ιδιωτικό τομέα. Θα ακολουθήσουν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των γενικών διευθυντών και η επιλογή τους με το νέο σύστημα, που θα γίνει από το αρμόδιο συμβούλιο (ΕΙΣΕΠ: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων).
Με τις νέες διαδικασίες αναμένεται να καλυφθούν οι θέσεις 81 γενικών διευθυντών, 383 διευθυντών και 1.384 τμηματαρχών, δηλαδή 1.848 θέσεις αυξημένης ευθύνης. Σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον όλοι οι υπάλληλοι που πληρούν τα κριτήρια, μιλάμε δυνητικά για 25.000 υποψηφίους. Δηλαδή 1 στους 13 θα αναλάβει καθήκοντα προϊσταμένου
Για την επιλογή τους θα ληφθεί υπόψη η μοριοδότηση σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων:
α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,
β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,
γ) αξιολόγηση και
δ) συνέντευξη
Τελευταία εξέλιξη στη διαδικασία ήταν η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη δομημένη συνέντευξη των υποψηφίων για τις θέσεις ευθύνης του Δημοσίου.
Σύμφωνα με την υπογραφείσα ΚΥΑ, η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης κατοχυρώνει την αξιοκρατική και διαφανή επιλογή των στελεχών του Δημόσιου Τομέα που θα κληθούν να αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης. Επίσης, πέρα από τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, με τη δομημένη συνέντευξη, τα αρμόδια συμβούλια επιλογής προϊσταμένων θα αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα του υποψηφίου, τις δεξιότητές του και την ικανότητα του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης που θα κληθεί να αναλάβει.
Oι θέσεις γενικών διευθυντών, οι οποίες μαζί με αυτές των διευθυντών προγραμματίζεται να καλυφθούν εντός του 2017, ενώ οι θέσεις των τμηματαρχών, υπολογίζεται να καλυφθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2018.http://www.aftodioikisi.gr/