Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Υλοποιήθηκε η δέσμευση του υπουργείου Οικονομικών, προς τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.", που ψηφίστηκε το μεσημέρι, δίνεται παράταση
για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. έως 12-05-2017. Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, που τυχόν επιβλήθηκαν, διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση. Επιπλέον ρυθμίζεται το θέμα του ύψους των επιδοτήσεων για την ένταξη των αγροτών σε καθεστώς.
Υπενθυμίζεται ότι το 2016 ήταν μια χρονιά κατά την οποία εκκαθαρίστηκαν και πληρώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) μια σειρά αγροτικών επιδοτήσεων που εκκρεμούσαν ακόμη και από το 2008, αυτό είχε ως συνέπεια το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που εισέπραξαν εντός του 2016 πολλοί παραγωγοί αγροτικών προϊόντων να ξεπεράσει το όριο των 5.000 ευρώ πάνω από το οποίο προβλέπεται υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Δεδομένου όμως ότι αν είχαν καταβληθεί έγκαιρα οι επιδοτήσεις οι αγρότες θα είχαν προχωρήσει στην τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους (ένταξη στο κανονικό καθεστώς ή παραμονή στο ειδικό καθεστώς για την πλειοψηφία αυτών), προτείνεται συγκεκριμένη ρύθμιση, βάση της οποίας ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις (άνω του οποίου ισχύει η υποχρεωτική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς) που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο στο έτος 2016 και όχι τυχόν ποσά αναδρομικών επιδοτήσεων που αφορούν παλαιότερα έτη. Συνεπώς, όσοι αγρότες το έτος 2016 έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ που αφορούν το εν λόγω έτος, έστω και αν δεν πραγματοποιούν παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών. Οι εν λόγω αγρότες μπορούν να προβούν σε δήλωση μετάταξης στο ειδικό καθεστώς έως και 12.5.2017.