Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Η Κουτσουπιά ή Κοτσικός

Φωτογραφία του Paraskevas Kalpaktsoglou.Η Κουτσουπιά ή Κοτσικός (Cercis siliquastrum) είναι το δέντρο που είναι ανθισμένο πάντοτε την περίοδο του Πάσχα. Στην Αγγλία
το ονομάζουν "Δένδρο του Ιούδα". Το ξύλο του έχει μαύρο φλοιό και οι παλιοί όταν ήθελαν να χαρακτηρίσουν ένα πολύ μελαχροινό άτομο έλεγαν : "Είναι μαύρος σαν γκτζιούπι !".
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ
Φωτογραφία του Paraskevas Kalpaktsoglou.