Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Διεξαγωγή Εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017 θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Μαΐου 2017. 

Ως Εξεταστικό Κέντρο για την Πιερία ορίστηκε το 2ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης (Διεύθυνση: Ηπείρου 10, 60100 Κατερίνη, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23510 45140) για την Αγγλική γλώσσα στα επίπεδα Α(Α1-Α2), Β (Β1-Β2), για τη Γαλλική γλώσσα στα επίπεδα Α(Α1-Α2), Β (Β1-Β2, για την Ιταλική γλώσσα στα επίπεδα Α(Α1-Α2), Β (Β1-Β2), για τη Γερμανική γλώσσα στα επίπεδα Α(Α1-Α2), Β (Β1-Β2) και για την Ισπανική γλώσσα στα επίπεδα Α(Α1-Α2), Β (Β1-Β2). Το πρόγραμμα των εξετάσεων και ο κατάλογος με την ακριβή ώρα εξέτασης των υποψηφίων στην ενότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου» είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Πιερίας (http://srv-dide.pie.sch.gr) και στο Εξεταστικό Κέντρο (2ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης).
Ο πλήρης κατάλογος των εξεταστικών κέντρων πανελλαδικά είναι, επίσης, αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Πιερίας (http://srv-dide.pie.sch.gr) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr), στο σύνδεσμο για τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες του επιπέδου Γ(Γ1-Γ2) όλων των εξεταζόμενων γλωσσών παρακαλούνται να ανατρέξουν στον κατάλογο των εξεταστικών κέντρων για την εύρεση του αντίστοιχου κέντρου εξέτασης τους.
Για τους υποψηφίους/υποψήφιες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που δήλωσαν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Θεσσαλονίκη, ως εξεταστικό κέντρο ορίστηκε το Μουσικό Σχολείο Πυλαίας (Διεύθυνση: Προέκταση Εγνατίας 118, Τ.Κ.: 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 300828).