Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Τάσος Λειβαδίτης: συναισθήματα

Τάσος Λειβαδίτης: συναισθήματα
Προσβολές που κάναμε τάχα πως δεν τις καταλάβαμε...
Μεγάλες αποφάσεις τη νύχτα που
τις έθαψε σε λίγο ο ύπνος,

Ένας τυφλός εγωισμός όταν
χρειαζόνταν λίγη κατανόηση και

Μια ηλίθια συγχώρεση όταν έπρεπε
να τους πιάσεις από το λαιμό


Thessaloniki Arts and Culture  http://www.thessalonikiartsandculture.gr