Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Ιταλία με πρόγραμμα Erasmus+

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: " ReversedRolesatSchool:FlippedClassroomandLearningThroughTeaching"
διάρκειας δύο ετών. 
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση εργασίας στην πόλη Μοντεφιασκόνε της Ιταλίας με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας. 


Η συνάντηση είχε ως στόχο την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και μαθητών πάνω στις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των “flippedclassrooms”.
Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τον ερχόμενο Ιούνιο στην Κατερίνη, στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από τις επτά εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες. Τους μαθητές συνόδευσαν ο Διευθυντής Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ, Καπέτης Ευάγγελος και ο εκπαιδευτικός,Μιχαηλίδης Θωμάς.