Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Επίσκεψη του Δ.ΙΕΚ Γενικής Νοσηλείας του ΓΝΚ στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ανοiκών Ασθενών -foto

Το ΚΗΦΑΑ επισκέφθηκαν οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Υπουργείου Υγείαε του ΓΝΚ στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου Κατερίνης απέναντι από το πάρκο όπου στεγάζεται.
Το ΚΗΦΑΑ παρέχει
υπηρεσίες σε άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές μνήμης. Τόσο η υπεύθυνη τυο κέντρου κ. Χ. Πετρίδου όσο και η ψυχολόγος κ. Μανάκου μίλησαν στους καταρτιζόμενους για τη λειτουργία του ΚΗΦΑΑ και ειδικότερα για τη νευρολογική και ψυχολογική εκτίμηση  τισ ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης τη φύλαξη και τη νοσηλευτική φροντίδα, τη δημιουργική απασχόληση μέσω εργοθεραπείας, την κοινωνική στήριξη  και ενημέρωση σε θέματα ασφαλιστικών φορέων, την ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών και άλλα. 
Απώτερος σκοπός του ΚΗΦΑΑ είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ατόμων που προσέρχονται στο εν λόγω κέντρο ημέρας. 
Οι καταρτιζόμενοι παρακολούθησαν  τέστ ψυχολογικής εκτίμησης και θαύμασαν την έκθεση έργων -χειροτεχνίας των ατόμων που συμμετέχουν στο ΚΗΦΑΑ.