Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Υπουργείο Υγείας: Ξεκινούν τα προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Υπουργείο Υγείας: Ξεκινούν τα προγράμματα Νοσηλευτικών ΕιδικοτήτωνΤην έναρξη των προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018 γνωστοποιεί με εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο,
οι Νοσηλευτές, -τριες δύνανται να αποκτήσουν νοσηλευτικές ειδικότητες (Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική και Ψυχικής Υγείας) και οι Επισκέπτες, -τριες Υγείας μπορούν να αποκτήσουν την ειδικότητα της Ψυχικής Υγείας. Οι υπηρεσίες καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας, που υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, ώστε να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διανύσει ευδόκιμη διετή προϋπηρεσία νοσηλευτή, -τριας και όχι Βοηθού Νοσηλευτή ή άλλου επαγγελματία υγείας ή διοικητικού υπαλλήλου για να πληρούν της προϋποθέσεις συμμετοχής τους για παρακολούθηση ειδικότητας νοσηλευτικής.
Πρέπει επίσης να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να υπηρετήσουν για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο ΕΣΥ.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η κινητικότητα του υπαλλήλου πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για αποδεδειγμένα σοβαρό λόγο υγείας.http://www.onmed.gr/