Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείογια τηναντιμετώπιση της εξάπλωσης του εντόμου «σφήκα του κάστανου»

Λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι παραγωγοί κάστανου στην περιοχή της Πιερίας τα τελευταία δύο χρόνια από την προσβολή σχεδόν της συνολικής καλλιέργειάς τους, από το έντομο Dryocosmuskuriphilus,
γνωστού και ως «σφήκας του κάστανου» έρχεται να δώσει για την προσεχή χρονιά, δηλαδή για την σοδειά του 2018, η απόφαση του Πράσινου Ταμείου που ενσωματώνει στις δράσεις του την αντιμετώπιση του εντόμου. Το πράσινο ταμείο που συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή με απόφασή του εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρουςύψους 157.960,00 ευρώγια την βιολογική καταπολέμησή του, με τη χρήση παρασιτοειδούς εντόμου.
Συνεργασία φορέων
Οι τρείςαρμόδιοι φορείς, η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο συνεργάσθηκαν για την σύνταξη του φακέλου που απαιτούντανγια την αντιμετώπιση του ζητήματος ώστε να υπάρξει δραστική λύση που θα ανακόπτει και θακαταπολεμάτηνεξάπλωση του εντόμου ώστε να προστατευθεί η καλλιέργεια όχι μόνον της Πιερίας, όπου έχει καταγραφεί η πρώτη προσβολή, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα.
Η πρώτη εμφάνιση του εντόμου στην Πιερία
Η παραγωγή κάστανου αποτελεί σημαντικό τομέα της αγροτικήςπαραγωγής κυρίως για τηνορεινή Πιερία γι ’αυτό επισημάνσεις και διαβήματα για την αντιμετώπιση τουπροβλήματοςαυτού είχαν γίνει στο παρελθόν, τόσο από μεριάς των Βουλευτώντου ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Πιερίας,με σχετικόερώτημα, όσο και από τους ίδιους τους παραγωγούς και τους συνεταιρισμούς της περιοχής,προς τον αρμόδιο Υπουργό.
ΣτηνΠιερία εντοπίζεταιαυξητική τάση για την παραγωγή κάστανου, σε οργανωμένες φυτείες, κυρίως την τελευταία δεκαπενταετία. Σήμερα καλλιεργούνται περίπου 1000 στρέμματα.

Επιτακτική ανάγκη η αντιμετώπισή του
Στην Ελλάδα η σφήκα του κάστανου εντοπίσθηκε για πρώτη φορά το 2014 σε χωριό του Νομού Πιερίας προσβάλλοντας γρήγορα μεγάλο μέρος της καλλιέργειας. Όμως, με την υπ’ αρ. 2014/690/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχεκαταργηθεί η προηγούμενη απόφαση (2006/464/ΕΚ), που αφορούσε στη λήψη έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσής του. Ακόμηβάσειτης εμπειρίας και των παραδειγμάτων από τις χώρες όπου το έντομο έχει εντοπισθεί, η είσοδος της σφήκας του κάστανου στην Ελλάδα, απειλεί άμεσα την συνολική παραγωγή και ως εκ τούτου ήταν επιτακτική ηάμεση και στοχευμένη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τατελευταία δύο χρόνια η Ελληνική παραγωγή κάστανου συνολικά παρουσιάζει ανοδική πορεία. Παρατηρείταιιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για την καλλιέργειά του στις ορεινές περιοχές της χώρας, καθώς η ζήτηση από το εξωτερικό μεγαλώνει καιμπορείνα προσφέρει μια επαγγελματική διέξοδο με σημαντικά εισοδήματα για τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο.