Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Π Ε Τ Α Λ Ο Υ Δ Α του Αντώνη Γεωργίου

Για μια πεταλούδα
ήθελα να γράψω
που πέταξε μπροστά μου
για την ομορφιά των φτερών της,

τα χρώματα στο ήλιο πως φώτιζαν
για την ομορφιά της να γράψω
για το κυμάτισμα του πετάγματος της
που δόξαζε τον κόσμο
ήθελα.
 Θα έπρεπε όμως μετά να μιλήσω
για το εφήμερο
και αυτή την εποχή
είμαι εύθραυστος για τέτοια
 -σαν πεταλούδα είμαι-
 Δεν έγραψα.
Προτίμησα να πετάξω στο δάσος

(2016, στην Ιωάννα)
  
αδημοσίευτο ποίημα

του βραβευμένου με το Βραβείο Λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης  2016 συγγραφέα.
http://popaganda.gr