Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Α Σ Μ Α Α Σ Μ Α Τ Ω Ν (απόσπασμα, αγνώστου)

Φίλα με, μ’ όλα τα φιλιά που έχεις μες στο στόμα.
Μέθα με στης αγκάλης σου το πιο γλυκό κρασί.
Το όνομά σου είν’ άρωμα. Είναι χυμένο μύρο.
Όλων των μύρων το άρωμα κι η ευωδιά είσαι συ.


Μεταγραφή: Λευτέρης Παπαδόπουλος