Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΜΠΕΤΤΥ ΣΚΟΥΦΑ: 3 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Εκεί που 6 χρόνια επί μνημονιακών κυβερνήσεων, κατέρρεε το δημόσιο σύστημα υγείας, μην προχωρώντας μεταξύ άλλων σε καμία πρόσληψη ιατρο-νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, εκεί
εμείς δίνουμε σήμερα τεράστια μάχη για την νεκρανάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, αφού έχουν αναλάβει υπηρεσία πάνω από 9000 άτομα, ενώ είναι σε διαδικασία να προσληφθούν άλλοι 9000. Από τα πρώτα 9.000 άτομα, οι 3.000 είναι μόνιμοι, ενώ στις επιπλέον 9.000, οι μόνιμοι θα είναι 5.000 άτομα.
Ειδικότερα για την Μ.Ε.Θ στο νοσοκομείο της πόλης μας, όχι απλά άνοιξε και συνεχίζει να σώζει ζωές, αλλά και ενισχύεται με νέους γιατρούς. Σύντομα θα είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι κλίνες.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης ανακοίνωσε την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: Τρείς (3)
ΒΑΘΜΟΣ: Επιμελητή Β΄
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ)
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου εις τριπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών δηλαδή από 2 /8/2017 έως και 21/8/2017.
Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία στη διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6Ο χλμ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΡΩΝΑ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙ Τ.Κ. 60100
Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.